КР Билим берүү жана илим министрлиги: Мугалимдер үчүн 36 кесипкөйлүктү жогорулатуу билим берүү программасы иштелип чыкты

18.02.2019

КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан «Moodle» мугалимдерди дистанттык окутуу платформасы жана электрондук курстарды жаздыруу студиясы түзүлдү.

Мындан сырткары, 36 кесипкөйлүктү жогорулатуу билим берүү программалары иштелип чыгып, учурда эксперттердин баалоосунан өткөрүлүп жатат.

АБРдин “Секторду өнүктүрүү программасы: Билим берүү системасын бекемдөө” долбоорунун алкагында, министрлик тарабынан мектеп мугалимдери үчүн сунушталган, окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун заманбап каражаттарын пайдалануу боюнча онлайн курс иштелип чыкты. Курс учурда Республикалык кесипкөйлүктү жогорулатуу институтунун окутуучулары арасында апробациядан өткөрүлүүдө. Онлайн курс апрелде аймактык мугалимдердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу бөлүмдөрүнө жөнөтүлөт.

Мугалимдер үчүн бул курс менен катар эле 4 онлайн курстар даярдалды: Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар (ИКТ), мугалимдин үзгүлтүксүз кесиптик өнүгүүсү, Стандарттар, Пландоо. Бул онлайн курстардын мазмунундагы өзгөчөлүк, мугалимдерге кесипкөйлүк талаптардын жана мектептик жалпы билим берүү мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарынынын негизинде иштелип чыккан.