КР Билим берүү жана илим министрлиги: 500дөн ашуун кыргыз тили мугалимдери жаңы методика боюнча кесипкөйлүгүн жогорулатуудан өтүштү

19.11.2018

Ведомствонун маалыматы боюнча 500дөн ашуун кыргыз тили мугалимдери кесипкөйлүгүн жогорулатуудан өтүштү жана функционалдык-коммуникативдик ыкманын негизинде кыргыз тилин экинчи тил катары окутуу методикасы боюнча сертификат алышты.

Учурда Билим берүү министрлиги республиканын мектептерине киргизип жаткан жаңы методика сүйлөө кебин өнүктүрүү, окуучулардын сөз байлыгын жогорулатуу,  ар түрдүү тармактарда жана байланыш кырдаалдарда аны колдонуу менен грамматиканы практикалык өздөштүрүүгө басым жасайт.

150 сааттык курс төмөнкү чектерди камтыйт: экинчи тилди окутуудагы коммуникативдик ыкманын принциптери; тилдик ишмердүүлүктүн төрт түрүн (угуу, сүйлөө, окуу, жазуу) окутууда коммуникативдик ыкманы ишке ашыруу; коммуникативдик ыкманын негизинде окуу процессин пландоо, экинчи тилде пландаштырылган натыйжаларга жетишүүнү баалоо системасы.

Курс мугалимдеринин кесиптик билимдерин өркүндөтүү боюнча инновациялык Борбордун (РИПКиППР) окутуучулары менен социалдык интеграциялоо Борборунун эксперттери тарабынан иштелип чыккан.

Окутулган педагокторду мониторингдөө ишинин жыйынтыгы, алардын көпчүлүгү тилди окутуу ыкмаларын кайра карап чыгышканын көрсөттү.

Мындан тышкары, учурда кыргыз тили мугалимдеринин кесипкөйлүгүн онлайн жогорулатууга адаптация болууда. Дистанттык курс мугалим үчүн ыңгайлуу, учурда өз алдынча модулдарды изилдөө менен материалдарды өздөштүрүүгө, вебинарларга жана мастер-класстарга катышууга мүмкүндүк берет.