КР Билим берүү жана илим министрлиги: Кыргызстандын мектептерине 110 миңден ашуун балдар китептери берилет

19.03.2019

USAID аркылуу Кыргыз Республикасы боюнча 900 мектепке 110 257 балдар китебин тапшырды. Ал китептердин арасында 32 түрдүү кыргыз жана орус тилиндеги аталыштар: жомоктор, аңгемелер, ырлар жана математикалык ой жүгүртүүгө багытталган китептер. Китептердин баары «Келгиле, окуйбуз!» долбоорунун алкагында басып чыгарылган. 

Китеп тапшыруу расмий аземине КР Билим берүү жана илим министири Гүлмира Кудайбердиева жана Кыргыз Республикасындагы USAID өкүлчүлүгүнүн директору Гэри Линден катышышты.

«Бул китептер балдарды китеп окууну сүйүүгө, окуу адаттарын өрчүтүүгө жана ошондой эле жалпы окуу көндүмдөрүн өркүндөтүүгө түрткү беришине ишенебиз», - деди Гэри Линден расмий аземдин ачылышында.

Бул китептер Кыргызстанда эң биринчи татаалдыгы боюнча классификацияланган китептер болуп саналат. Алар атайын электрондук классификация куралынын жардамы менен бааланып татаалдык деңгээлдери аныкталган. Бул мугалимдерге, ата-энелерге жана китепканачыларга  балдардын жаш курагына жана окуу деңгээлине ылайыктуу окуу материалдарын тандоого жардам берет. 

«Министрлик тарабынан бекитилген жумушчу тобу балдар адабияттары менен жаңы тексттерге баалоо жүргүзүп, китептердин окумдуулук деңгээлин аныкташып, аларды басып чыгарууга сунуш кылып жатышат», - деп КР Билим берүү министри белгилеп кетти. Министирдин айтымында, бул китептер мектеп китепканаларында сапаттуу китептерин көбөйтүүгө чоң салым кошту.

Бул китептер USAIDдин «Келгиле, окуйбуз!» долбоорунун алкагында бериле турган китептердин биринчи бөлүгү. Жалпысынан, USAID 2020-жылга чейин 1,2 млн китеп тапшырууну көздөйт.