КР Билим берүү жана илим министрлиги бала бакчаларына лицензия алуу үчүн өтүнмөлөрдү электрондук каттоону апробациялайт

23.04.2019

Өтүнмө ээси менен лицензиардын түз байланышын жокко чыгаруу максатында, КР Билим берүү жана илим министрлиги электрондук лицензирлөө системасын иштеп чыкты, бул коррупциялык тобокелдикти төмөндөтүүгө алып келет.

Система азыркы учурда тесттик режимде иштеп жатат жана жогорку кесиптик билим берүүнү уюштурууну электрондук лицензирлөө апробациядан өттү. Жакынкы убактарда жеке бала бакчаларына лицензия алуу өтүнмөлөрүн онлайн каттоо сыноодон өткөрүлөт.

Келечекте орто кесиптик, мектептик жана кошумча билим берүүгө лицензия алуу өтүнмөлөрүн онлайн каттоону апробациялоо пландалууда.

Мындан сырткары, министрлик тарабынан лицензияланган билим берүү мекемелерин электрондук реестри иштелип чыкты. Азыркы учурда берилгендер базасын толуктоо жумуштары жүрүүдө.

Өтүнмөлөрдү берүүнүн электрондук системасы КР БжИМнин сайтында жеткиликтүү болот жана өз жумушун 2019-жылдын июнь айында баштамакчы.

Кийинчерээк электрондук лицензирлөөнүн жүзөгө ашырылышы менен өтүнмө ээси, билим берүү ишмердүүлүгүн лицензирлөө процессинин ар бир кадамын байкоо мүмкүнчүлүгүнө жетишет.