Кыргызстандыктарга араб тилинде өнөрүн көргөзүү үчүн ICESCO «Баян» сыйлыгы боюнча эл аралык номинацияга катышуу сунушталат

07.06.2021

Сыйлыкка карата номинациянын шарттары:

• Талапкер араб өлкөснүн студенти болбоого жана араб тили анын эне тили болбоого тийиш;

• Жумуш окуу жай аркылуу көрсөтүлүүгө тийиш;

• Окуу жай бир гана талапкерди көрсөтө алат;

• Сүйлөмө видеонун узактыгы балдар категориясы үчүн 3 мүнөттөн, өспүрүмдөр категориясы үчүн 4 мүнөттөн, жаштар категориясы боюнча 5 мүнөттөн ашпоого тийиш;

• Видео көркөм жана чыгармачыл багытта болууга тийиш;

• Видео буга чейин жарыяланбаган жана башка конкурска катыштырылбаган болууга тийиш;

• Видеого талапкер тарабынан редакцияланган текст жана толтурулган номинация формасы тиркелүүгө тийиш.

Номинация формасы төмөнкү шилтемеде:

http://www.icesco.org/wp-content/uploads/2019/12/icesco_bayan_2_award.pdf

«Баян» сыйлыгы студенттердин ар бир курактык категориясынын (балдар, өспүрүмдөр жана кыздар, жаштар) 3 жеңүүчүсүнө ыйгарылат.

Ар бир жеңүүчүгө:

- жаштар категориясында – 2000$

- өспүрүмдөр категориясында – 1500$,

- балдар категориясында – 1000$.

Номинация тууралуу толугураак маалымат www.icesco.org сайтында.