Кыргызстан менен Россия билим берүүнүн жаңы сапатына жетишүү боюнча күч-аракеттерин бекемдөөгө макулдашышты

27.03.2019

Бул жөнүндө, 2019-жылдын 27-мартында Бишкек шаарында болуп өткөн Кыргыз Республикасынын жана Орусия Федерациясынын ректорлорунун  “Илимди жана билим берүүнү өнүктүрүү – келечекке инвестиция” Форумунун резолюциясында айтылат.

Сапаттуу билимдин жеткиликтүүлүгү, академиялык мобилдүүлүктүн жигердүүлүгү, биргелешкен билим берүү программаларынын сапаты, биргелешкен илимий изилдөөлөрдүн эффективдүүлүгү, биргелешкен инновациялык жана мекенчилдик жаштар форумдарынын натыйжалуулугу, ЖОЖдордун чыгармачыл жана спорттук жамааттарынын биргелешкен иш чараларынын жигердүүлүгүн жогорулатуу боюнча, биргелешкен иш чаралардын программаларын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу боюнча чечим кабыл алынды. Ал эми биргелешкен күч-аракеттер, ЖОЖ чөйрөсүндөгү орусиялык жана кыргызстандык окумуштуулардын илим-изилдөө долбоорлорунун жаңы багыттарын түзүүгө жана жайылтууга багытталмакчы.

КМШ, ШКУ, ЕАЭШ, ЖОЖдор консорциуму ж.б. интеграциялык долбоорлор алкагында, эки өлкөнүн жогорку билим берүүчү билим берүү программаларынын максималдуу шайкештикте жана тыгыз интеграциялоонун зарылдыгы өзгөчө белгиленди.