«Кесип кербени» республиканын мектеп-интернаттарына барат

09.04.2019

«Кесип кербени» 2019-жылдын 9-апрелинен 25-апрелине чейин республиканын бардык облустарындагы мектеп-интернаттарына барат.

Кыргызстандын облустарынын жана Бишкек шаарынын мектеп-интернаттарын аяктап жаткан окуучулары кесиптик багыт алуу боюнча атайын иштелип чыккан уникалдуу тренингдерден өтүү мүмкүнчүлүгүн алышат.

Долбоор КР Билим берүү министрлиги жана www.aha.kg билим берүү ресурсунун командасы менен биргеликте уюштурулуп, Европа Бирдигинин каржылоосу менен ишке ашырылууда.

Aha.kg долбоорунyн тренер-психологу Сейиль Калдыбаева катышуучулардын психотиптерин аныктоо жана кесиптерге ылайык келүүчү психотиптер боюнча тренингдерди өткөрөт.

Ошондой эле, Кыргызстандагы ЖОЖдордо билим алуу жана эмгек рыногунун керектөөлөрүн эсепке алуу менен карьераны өнүктүрүү боюнча талкуу болот. Балдар мотивациялык тасмаларды көрүшөт жана КР ББМнин өкүлдөрү менен жолугушат.

“Жогорку класстын окуучулары менен кесип тандоо боюнча сабактар биздин ишибиздин ажырагыс бөлүгү болуп калды. Ушуну менен бирге, биз бардык балдардын турмушунда бирдей баштапкы мүмкүнчүлүктөрдүн болушунун маанилүүлүгүн түшүнөбүз. Ошондуктан, мектеп-интернаттардын тарбиялануучулары үчүн кесиптик багыт берүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Интернаттык мекемелердин табиялануучуларына кесип тандоодо жардам берүү боюнча иш-аракеттер алардын чоң жашоого чыгышына чейин эле башталышы керек”, - деп белгиледи КР Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева.

«Билим берүү программасынын алкагында Кыргызстан менен Европа Бирдигинин ортосундагы кызматташтыктын маанилүү түзүмү болуп билим берүүнүн сапатын жогорулатуу саналат. Биз билим берүү системасы эмгек рыногунун керектөөлөрүнө ылайык болуп, балдар керектелүүчү жана өзүн-өзү реализациялоо мүмкүнчүлүгү бар кесиптерге ээ болушун маанилүү деп эсептейбиз», - деп ЕБнин КРдагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси элчи Эдуард Ауэр айтат.

Мектеп интернаттары үчүн «Кесип кербени» билим берүү секторун бюджеттик колдоо боюнча КР Европа Бирдигинин маалымат компонентинин алкагында уюштурулган.

Европа Бирдиги Кыргызстанга мектептерде инновацияларды жайылтууну көздөгөн реформалар үчүн, куррикулумду модернизациялоо, мугалимдерди даярдоонун сапатын жакшыртуу, инклюзивдик билим берүү үчүн 29,375 миллионов евро берген.

Европа Бирдиги Кыргызстандагы бардык балдар, алардын экономикалык статусу жана ден соолугунун абалына көзкарандысыз, сапаттуу билим алууга мүмкүнчүлүк алуулары үчүн аракет кылат. ЕБ жана КРдин кызматташтыгы жөнүндөгү арбын маалыматтарды КР билим берүү жана илим министрлигинин сайтынан: edu.gov.kg алууга болот.