Билим берүү жана илим министрлиги: Кыргызстандын мектептеринин жарымынан көбү 5 жылга аккредитацияланды

10.08.2018

Билим берүү жана илим министрлиги маалымдагандай, 1936 мектеп аккредитациядан өттү, алардын ичинен 1078 мектеп (же 55,6%) 5 жылга аккредитацияланган жана 858 мектеп (же 44,3%) шарттуу түрдө 1 жылга аккредитацияланган.

Шарттуу түрдө аккредитацияланган мектептер бир жылдын ичинде жетекчилердин деңгээлинде да, педагогикалык курамдын деңгээлинде да потенциалды жогорулатуу боюнча иш менен камтылат жана бир жылдан кийин кайрадан аккредитациядан өтүшөт.