Билим берүү жана илим министрлиги көп тилдүү билим берүү программаларынын ишинин жыйынтыгын чыгарууда

04.10.2018

Бишкек шаарында өткөн семинарда Нарын, Чүй облустарында, Бишкек, Каракол шаарларында пилоттук мектептерде 3 жылдан бери ишке ашырылып келе жаткан көп тилдүү билим берүү программаларын апробациялоонун ишинин жыйынтыгын чыгарышты.

Семинар-тренингдин негизги максаты – программанын уланмалуулугун жана ал программалардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү эске алуу менен мектептердин перспективдүү пландарын иштеп чыгуу.

Семинардын ишинде КР Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү, пилоттук мектептердин директорлору жана координаторлору, көп тилдүү билим берүү боюнча эксперттер жана консультанттар катышты.

Перспективдүү пландаштырууга жана көп тилдүү билим берүү программасын ишке ашыруунун туруктуулугуна жетишүүгө тиешелүү болгон суроолорго өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле көп тилдүү билим берүү программалары менен иштөө үчүн педагогго керектүү компетенцияларды калыптандырууда мамилелер каралды. Окуучулардын тилдик, когнитивдик жана социалдык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү үчүн куралдарды иштеп чыгуу боюнча иш-аракеттер талкууланды.

Ушундай эле семинарлар Ош шаарында, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында өткөрүлөт.

Министрликтин маалыматына ылайык, көп тилдүү билим берүү программасына 10 миңден ашуун окуучулар катышты. Ушул убакыттын ичинде пилоттук мектептердин 900гө жакын педагогдору предметке жана тилге интеграциялап окутуу методикасы боюнча, ошондой эле экинчи тилди окутуу методикасы боюнча квалификациясын жогорулатуу курсунан өтүштү.