Билим берүү жана илим министрлиги билим берүү уюмдарын электрондук лицензиялоо системасын иштеп чыгат

22.10.2018

КР Билим берүү жана илим министрлиги электрондук лицензиялоо системасын иштеп чыгат, негизги максаты – лицензияга арыз берүүчү менен түз байланышты токтотуу менен коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүү.

Электрондук лицензиялоонун ишке ашырылуусу менен арыз берүүчүгө билим берүү ишмердүүлүгүн лицензиялоо процессинин ар бир баскычын байкап туруу мүмкүндүгүнө ээ болот.

Ошондой эле Кыргыз Республикасында билим берүү ишмердүүлүгүн лицензиялоону жөнгө салуу максатында Кыргыз Республикасында билим берүү ишмердүүлүгүн лицензиялоо тартиптери жөнүндө Убактылуу жобо бекитилди.  

Документ алгачкы жолу төмөнкүдөй талаптарды киргизет:

- мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын билим алуусу үчүн атайын шарттардын тизмеси;

- окуу класстарын, автодром жана окуу көлүктөрүн бекитилген лицензиялык талаптарга ылайык жабдуу менен унаа каражаттарынын айдоочуларын даярдоо боюнча билим берүү ишмердүүлүгү жөнүндө КР ИИМ министрлигинин макулдугу;

- диний уюмдардын (бирикмелердин) билим берүү ишмердүүлүгүндө  билим берүү программасын ишке ашыруу боюнча билим берүү программасынын мазмуну, кадрдык, окуу-методикалык камсыздоонун билим берүү программаларын лицензиялоонун бекитилген талаптарына шайкештиги жөнүндө Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын макулдугу;

- орто, жогорку, дипломдон кийинки, ЖОЖдон кийинки жана кошумча кесиптик медициналык билим берүү боюнча медициналык адистерди даярдоочу билим берүү ишмердүүлүгүн материалдык-техникалык жана клиникалык базасы, шаймандары менен камсыздалышы лицензиялоонун бекитилген талаптарына шайкештиги жөнүндө КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин макулдугу.

Шайкештикти камсыздоочу лицензиялык талаптар бекитилди:

- арыз берилген билим берүү программасынын аталышы, максаты жана арыз берүүчүнүн ишмердүүлүгүнүн негизги түрлөрү;

- арыз берүүчүнүн билим берүү программасынын мазмуну боюнча материалдык-техникалык жана окуу-методикалык базасы, штаттык камсыздалышы жана педагогикалык кызматкерлердин кесипкөйлүгү.

Ошондой эле материалдык-техникалык базага айрым талаптар күчөтүлдү, анын ичинде жаңы талаптар киргизилди:

- орто, жогорку, дипломдон кийинки, ЖОЖдон кийинки жана кошумча кесиптик медициналык билим берүү программаларын ишке ашыруу үчүн клиникалык базага;

- авторанспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоого.