2018-жылдын 2-3-ноябрында Анкара шаарында билим берүү технологияларынын Саммити өтөт

01.08.2018

Түркия Республикасынын Улуттук билим берүү министрлигинин Билим берүү технологиялары жана инновацияларынын башкы дирекциясынын уюштуруусу менен 2018-жылдын 2-3-ноябрында Анкара шаарында «Фатих 2018 долбоорунун билим берүү технологияларынын Саммити» болуп өтөт.

Cаммитте академиктер, эксперттер, мугалимдер, студенттер, технология педагогтор жана технология кызматкерлери катышууга мүмкүн. http://fatihprojesietz.meb.gov.tr/ сайтында «угуучунун каттоосу/кат жөнөтүү» темасынын алдында катталышы зарыл.

Аталган иш-чара англис жана түрк тилдеринде өткөрүлөт.  

Баяндамалардын темалары:

 1. Маалымат этикасы
 2. Тилдерди окутууда технологиялардын колдонулушу
 3. Билим берүү жана социалдык медиа
 4. Билим берүүдө акылдуу жана коопсуз интернеттин пайдалануусу
 5. Билим берүүдө жеткиликтүү маалымат
 6. Билим берүүдө интерактивдүү такталардын натыйжалуу пайдалануусу
 7. Билим берүүдө мобилдик окутуу
 8. Электрондук контентти түзүү
 9. Электрондук баалоо
 10. Келечектеги технологиялык кабинеттер
 11.  Иммиграцияда жана өзгөчө кырдаалдарда билим берүү технологиялары жана тиркемелери
 12. Код берүү жана код окутуу  
 13. Буюмдар интернети
 14. Оюндун негизинде билим берүү, билим берүү оюндар, геймификация
 15. Технологияларды колдоосуднагы билим берүүдө окуучуларга багытталган ийгиликтүү тажрыйбалар
 16. Роботехника
 17.  STEM – Илим, технология, инженерия, математика
 18. Мугалимдердин квалификациясын технологиялык жогорулатуусу
 19. Аралыктан окутуу
 20. Үч өлчөмдүү технологиялар
 21. Жасалма интеллект

Самитте катышууга тандалган катышуучулардын авиабилеттери, трансфер мейманкана-аэропорт-иш орду, 5-жылдыз мейманканасында жашоо чыгымдары Түркия Республикасынын Улуттук билим берүү министрлигинин эсебинен төлөнөт.    

Кыйла деталдуу маалымат алуу үчүн fatihprojesietz@meb.gov.tr жана sndundar@meb.gov.tr электрондук почталар аркылуу кайрылууну суранабыз.