Бруней-Даруссаламдын университеттери окууга чакырат

Ислам Кызматташтык Уюмунун (ИКУ) Башкы катчылыгынын маалыматы боюнча, Бруней-Даруссалам Өкмөтү ИКУнун мүчө-мамлекеттеринин жарандарына 2018-2019 окуу жылынына стипендияларын сунуштайт.

Стипендиянын алкагында, ИКУнун мүчө-өлкөлөрүнүн жарандары Бруней-Даруссаламдын төмөнкү жогорку билим берүү мекемелеринин биринде окуй алышат:

  • Бруней-Даруссалам Университети - www.ubd.edu.bn;
  • Ислам Султан Шариф Алинин Университети - www.unissa.edu.bn;
  • Бруней Технологиялык Университети - www.utb.edu.bn;
  • Бруней Политехникылык Университети - www.pb.edu.bn.

Бруней-Даруссаламдын жогорку окуу жайларына талапкерлер төмөнкү сайттан анкетаны жүктөп алуусу зарыл:

http://www.mofat.gov.bn/PublishingImages/Pages/BDScholarship/APPLICATION-FORM-2018-2019.pdf.

Толтурулган анкета жана төмөнкү документтер берилет:

- сүрөт 4x6;

- англис тилине которулган жана нотариалдык күбөлөнгөн билими жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү;

- паспорттун көчүрмөсү;

- англис тилине которулган жана нотариалдык күбөлөнгөн жакшы жүрүм-туруму жөнүндө күбөлүк;

- англис тили боюнча билимин тастыктоочу күбөлүк (тест TOEFL pbt) 500 баллдан кем эмес болуусу зарыл; (аттестаттын/дипломдун орточо баллы 4,5 баллдан кем эмес болушу керек).

Талапкерлер документтерди КР Билим берүү жана илим министрлигине (Тыныстанов көчөсү, 257 (220 кабинет) 2018 жылы 20 февралына чейин тапшыруусу керек.

Бакалавр программасына талапкерлер 18 жаштан 25 жашга чейинки куракта болушу керек, магистратура программасына 35 жаштан улуу эмес болушу керек (2018-жылдын 31-июлуна).

Ошол эле учурда, толтурулган анкеталар applyBDGS2018@mfa.gov.bn электрондук дарегине  жөнөтүлүшү керек:

Бруней-Даруссалам Университетине (Univeristi Brunei Darussalam) окууга талапкерлер, кошумча платформа аркылуу онлайн-анкета толтурушу керек: https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/.

Толук эмес документтер кабыл алынбайт. Талапкердин англисче/малайча/арабча тилинде (зарыл болгон учурда) билим денгээлин аныктоо үчүн окуу жай жазуу түрүндө экзамен же аңгемелешүү өткөрүүгө укугу бар.

Талапкерлерди тандоо боюнча акыркы чечимди Бруней-Даруссалама Өкмөтү чыгарат.