РФ ТИМ Дипломатиялык академиясына окууга абитуриенттердин документтерин кабыл алуу жүрүп жатат

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясы (КР ТИМ ДА) КР ТИМ жана РФ ТИМдин ортосундагы кызматташтык Программасынын чегинде  КР жарандарын РФ ТИМ Дипломатиялык академиясына окууга абитуриенттердин документтерин 2018-жылдын 04-майдан 24-майга чейин төмөнкү программаларга кабыл алат:

  • Бакалавриат (экинчи жогорку);
  • Магистратура;
  • Аспирантура.

Конкурстук тандоо үчүн кирүү сыноолор тест түрүндө: англис тилинен ( АУЦАда) же немец/француз тилинен (КР ТИМ ДАда) жана эссе жазуу (КР ТИМ ДАда).

Тандоону ийгиликтүү өткөн талапкерлер кирүү сыноосун Москва шаарында өтүшөт:

  • 2018-ж. 11-17- августта: бакалавриат – орус тили, магистратура - орус жана  чет тили;
  • 2018-ж. 12-21-сентябрда: аспирантура – баштапкы аңгемелешүү профилдик кафедрада (документтерди тапшыруунун алдында); атайын предмет, чет тили, философия. Москва шаарында окуган же иштеген КР жарандары үчүн баштапкы аңгемелешүү 2018-ж.май-июнда өткөрүлөт.

Билим программасынын тизмеси, мөөнөтү, билим программасынын тизмеси  жана Кыргыз Республикасынын жарандарын кабыл алуу Эрежелери жөнүндө толук маалымат Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин сайтында жарыяланат: www.mfa.gov.kgжана КР ТИМ Дипломатиялык академиясынын: www.dipacademy.kg.

Контакт телефондору: 0(312) 62 11 40, 62 27 48.