Сербия Республикасынын жогорку окуу жайларында окуу үчүн “Сербия дүйнөсү” программасына катышуу үчүн маалымат

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин дарегине дипломатиялык каналдарынан келип түшкөн 2020-2021-окуу жылында Сербия Республикасынын “Сербия дүйнөсү” программасынын алкагында Сербия Республикасынын жогорку окуу жайларында окуу үчүн бир бюджеттик орун (магистирдик программа) берилет.

Жогоруда көрсөтүлгөн программага катышууну каалаган талапкерлер үчүн талаптар:

  •  Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналууга тийиш;
  • Талапкер долбоорго катышкан мамлекетин компетенттүү органы тарабынан сунуш кылынышы керек;
  • Программага талапкер 25 жаштан улуу болбошу керек;
  • Сербия Республикасынын Өкмөтүнүн талаптарына ылайык, тиешелүү билим алуу ECTS-60 системасы боюнча 240 кредиттен кем эмес деңгээлде бакалавр даражасы жөнүндө диплом. Маалымат үчүн: ECTS - Европалык балл топтоо системасы.
  • Англис же серб тилинде сүйлөй билүү;

  Арыз берүү мөөнөтү: 2019-жылдын 10-декабрына чейин.

Программага катышуу үчүн зарыл болгон документер:

- Талапкер программага катышуу үчүн мурдагы окуган программасына   ылайык, каалаган эки окуу программасын көрсөтүүгө арызы;

- Резюме жана шыктандыруучу кат - англис же серб тилдеринде;

- Чет өлкөлүк паспортунун көчүрмөсү;

- Орто жалпы билими тууралуу аттестатанын, жогорку билими тууралуу дипломунун – англис же серб тилдеринде нотариалдык түрдө тастыкталган котормосу;

- Англис же серб тилдеринде сүйлөө деңгээли боюнча сертификат;

- Жугуштуу оорулардын жоктугу жөнүндө (арыз берген учурдан 6 айдан кечиктирбестен берилүү зарыл) ден-соолугу туралуу маалым кат;

- ВИЧ/СПИД жоктугу тууралуу маалым кат.

Анкета толтуруу үчүн толук маалымат жана Сербия Республикасынын Жогорку окуу жайларынын тизмеси тиркелет.

Министрлик жогоруда көрсөтүлгөн маалыматты максималдуу кыска мөөнөттө бардык кызыккан тараптарга жайылтууну өтүнөт.

Тиркеме: Сербия_магистратура