Түркия Республикасынын Жогорку окуу жайларына тапшыруу

2020-2021-окуу жылына 2020 "Түркиянын стипендиясы" программасынын алкагында Түркия Республикасынын Жогорку окуу жайларына тапшыруу

2020 "Түрк стипендиясы" стипендиялык программасына  өтүнмөлөрдү кабыл алуу

  • өтүнмөлөрдү кабыл алуу мөөнөтү 2020-жылдын 10-январынан 20-февралына чейин
  • өтүнмөлөр билим берүүнүн бардык академиялык деңгээлдерине кабыл алынат (бакалавриат, магистратура жана докторантура)
  • Программага катышуу үчүн талапкерлер www.turkiyeburslari.gov.tr   сайтында өтүнмөнүн электрондук формасын толтуруп жана тутумга керектүү документтерди жүктөө керек
  • Жеке өзү берген же почта боюнча жөнөтүлгөн өтүнмөлөр кароого кабыл алынбайт. Өтүнмө берүү үчүн акы алынбайт

Маалымат үчүн байланыш телефону 0312 627312