Сибирь федералдык университетинде бюджеттик формада окутуу үчүн сынак жарыяланат

 

Сибирь федералдык университети (СФУ Красноярск ш.) тоо-кен казып чыгаруу, энергетика, курулуш, химиялык технологиялар, маалыматтык технологиялар, коомдук тамактануу жана башка тармактар боюнча инженердик-техникалык адистиктер боюнча бюджеттик формада окутуу үчүн сынак жарыялайт.

Сибирь федералдык университетине тапшырып жаткан абитуренттер үчүн бакалавриат программалары жана адистерди даярдоо программалары боюнча кирүү экзамендери төмөнкү дисциплиналар боюнча СФУнун өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлөт: орус тили, математика, информатика, физика, химия, биология. Сыноо тест түрүндө жүргүзүлөт.

Тестирлөөнүн күнү жана орду:

10:00, 21.04.2019-ж. – Ош технологиялык университети (Чоң зал – галерея), Исанов көч. 81.

10:00, 23.04.2019-ж. – Мектеп-гимназия №6, Ленина көч.7, Кара - Балта шаары.

10:00, 24.04.2019-ж. – К.Бектенов атындагы жалпы орто билим беруу мектеби. Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Кара Ой айылы.

10:00, 25.04.2019-ж. – С.Абдракманов атындагы жалпы орто билим беруу мектеби, Ысык-Көл областы, Жети Өгуз району, Кызыл Суу айылы.

10:00, 26.04.2019-ж. – И.В. Панфилов атындагы №6 УОТК, Эркиндик бульвары 20.

Тест тапшыруу үчүн документтердин тизмеси:

Университетке өтүү үчүн арыз абитуриент тарабынан тесттин алдында жазылат. Арыз СФУ өкүлдөрүнө берилет. Арызда үчкө чейин даярдоо багытын (адистик) көрсөтүүгө болот. Алынган баллдардын жыйынтыгы боюнча ар бир үч багыт боюнча сынакка катышат.

Инсандыгын күбөлөндүргөн документ (паспорт).

Маалымдама:

СФУ – Сибирдеги эң ири инновациялык жогорку окуу жай. 2009-жылдан бери Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдары менен СФУ кызматташтыгы өнүгүүдө. 9 жылдан бери Кыргызстандын жарандарын бюджеттик формада билим алууга тартуу боюнча пландык иш жүргүзүлүп келүүдө. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен СФУнун ортосунда биргелешип иш алып баруу жөнүндө меморандумга кол коюлган.

Кыргызстанда 2010-жылдан тартып СФУнун кесиптик багыттоо борбору иштөөдө, ошондой эле Кыргызстандагы СФУ бүтүрүүчүлөр Ассоциациясы коомдук уюму иш алып барууда.

СФУ келечекте да, билим берүү жана илим жаатында Кыргызстандын өнөктөшү болууну жана Кыргызстандан билим алуу үчүн барган студенттердин санын көбөйтүүнү көздөйт.

2018-ж - күндүзгү окуу формасына кирүү сынагынын тизмеси.

Өз күчүңүздү сыноо үчүн алдын ала тестирлөөгө келип, катышыңыз.

Орус тили боюнча кирүү сынагы бардык багыттар жана адистиктер боюнча милдеттүү, минималдык балл – 40.

Багыттардын жана адистиктердин коду жана аталышы

Кирүү сынагы

Минималдык баллдар

БАШКЫ ЖОЖ, Красноярск ш.

01.03.01 Математика (ИМиФИ)

1. Математика

30

2. Информатика жана ИКТ

40

01.03.04 Колдонмо математика (ИКИТ)

1. Информатика жана ИКТ

40

2. Математика

30

02.03.01 Математика жана компьютердик илимдер (ИМиФИ)

1. Математика

30

2. Информатика жана ИКТ

40

03.03.02 Физика (Биохимиялык физика) (ИФБиБТ)

1. Физика

36

2. Математика

30

04.03.01 Химия (ИЦМиМ)

1. Химия

36

2. Математика

30

05.03.02 География (ИЭиГ)

1. География

37

2. Математика

30

05.03.06 Экология жана жаратылышты пайдалануу (ИЭиГ)

1. Математика

30

2. География

37

06.03.01 Биология (ИФБиБТ)

1. Биология

38

2. Математика

30

08.03.01 Курулуш (ИСИ) (анын ичинде колдонмо бакалавриат)

1. Физика

36

2. Математика

30

08.05.01 Уникалдуу имараттарды жана курулмаларды куруу (ИСИ)

1. Физика

40

2. Математика

32

09.03.02 Маалыматтык системалар жана технологиялар (ИКИТ)

1. Информатика жана ИКТ

40

2. Математика

30

09.03.03 Колдонмо информатика (ИППСГИИУБПЭ)

1. Информатика жана ИКТ

40

2. Математика

30

09.03.04 Программдык инженерия (ИКИТ)

1. Информатика жана ИКТ

40

2. Математика

30

 

11.03.03 Электрондук каражаттардын технологиясы жана конструкциялоо (ИИФиРЭ)

1. Физика

36

2. Математика

30

11.03.04 Электроника жана наноэлектроника (ИИФиРЭ)

1. Физика

36

2. Математика

30

12.03.01 Прибор иштеп чыгаруу (ИИФиРЭ)

1. Физика

36

2. Математика

30

13.03.01 Теплоэнергетика жана жылуулук техникасы (ПИ) (анын ичинде колдонмо бакалавриат)

1. Физика

36

2. Математика

30

13.03.02 Электроэнергетика жана электротехника (ПИ)

1. Физика

36

2. Математика

30

15.03.01 Машина куруу (ПИ)

1. Физика

36

2. Математика

30

15.03.02 Технологиялык машиналар жана жабдуулар (ПИ, ИНиГ)

1. Физика

36

2. Математика

30

15.03.04 Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу (ИКИТ)

1. Информатика жана ИКТ

40

2. Математика

30

15.03.04 Технологиялык процесстерди жана өндүрүштү автоматташтыруу (ИЦМиМ)

(колдонмо бакалавриат)

1. Физика

36

2. Математика

30

15.03.05 Машина куруу өндүрүштөрдү конструктордук -технологиялык камсыздоо (ПИ)

1. Физика

36

2. Математика

30

18.03.01 Химиялык технология (ИНиГ)

1. Химия

40

2. Математика

30

19.03.04 Продукциялар технологиясы жана коомдук тамактанууну уюштуруу (ТЭИ) (колдонмо бакалавриат)

1. Химия

36

2. Математика

30

20.03.01 Техночөйрөлүк

коопсуздук  (ПИИЦМиМ)

1. Физика

36

2. Математика

30

20.03.02 Жаратылышты жайгаштыруу жана сууну колдонуу (ИСИ)

1. Физика

36

2. Математика

30

20.05.01 Өрт коопсуздугу (ИНиГ)

1. Физика

40

2. Математика

30

21.03.01 Мунай-газ иштери (ИНиГ)

1. Физика

40

2. Математика

30

21.05.02 Колдонмо геология (ИГДГиГ)

1. Физика

36

2. Математика

30

21.05.02 Колдонмо геология (ИНиГ)

1. Физика

36

2. Математика

3

 

21.05.03 Геологиялык чалгындоо технологиясы (ИГДГиГ)

1. Физика

36

2. Математика

30

21.05.03 Геологиялык чалгындоо технологиясы (ИНиГ)

1. Физика

36

2. Математика

30

21.05.04 Тоо-кен иштери (ИГДГиГИЦМиМ)

1. Физика

36

2. Математика

30

22.03.01 Материал таануу жана материалдар технологиясы (ПИИЦМиМ)

1. Математика

30

2. Физика

36

22.03.02 Металлургия (ИЦМиМ)

1. Физика

36

2. Математика

30

23.03.01 Транспорттук процесстердин технологиясы (ПИ)

1. Физика

36

2. Математика

30

23.03.03 Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди иштетүү (ПИ, ИНиГ) (анын ичинде колдонмо бакалавриат)

1. Физика

36

2. Математика

30

27.03.01 Стандартташтыруу жана метрология (ПИ)

1. Физика

36

2. Математика

30

27.03.02 Сапатты башкаруу (ПИ) (колдонмо бакалавриат)

1. Физика

36

2. Математика

30

27.03.03 Системалык талдоо жана башкаруу (ИКИТ)

1. Информатика жана ИКТ

40

2. Математика

30

27.03.04 Техникалык системаларда башкаруу (ИКИТ)

1. Информатика жана ИКТ

40

2. Математика

30

27.03.05 Инноватика (ИИФиРЭ)

1. Информатика жана ИКТ

40

2. Математика

30

29.03.04 Материалдарды көркөм иштетүү технологиясы (ПИ)

1. Физика

36

2. Математика

30

37.03.01 Психология (ИППС)

1. Биология

40

2. Математика

30

44.03.02 Психологиялык-педагогикалык билим берүү (ИППС) (колдонмо бакалавриат)

1. Биология

40

2. Математика

30

 

Багыттардын жана адистиктердин коду жана аталышы

Кирүү сынагы

Минималдык баллдар

Лесосибирск педагогикалык институту – филиал, Лесосибирск ш.

44.03.02 Психологиялык-педагогикалык билим берүү (колдонмо бакалавриат)

1. Биология

40

2. Математика

30

Саяно-Шушенск филиалы, Саяногорск ш.

08.03.01 Курулуш

1. Физика

36

2. Математика

30

13.03.02 Электроэнергетика жана электротехника

1. Физика

36

2. Математика

30

Хакас техникалык институту – филиал, Абакан ш.

08.03.01 Курулуш

1. Физика

36

2. Математика

30

08.05.01 Уникалдуу имараттарды жана курулмаларды куруу

1. Физика

40

2. Математика

32

09.03.03 Колдонмо информатика (колдонмо бакалавриат)

1. Информатика жана ИКТ

40

2. Математика

30

15.03.05 Машина куруучу өндүрүштөрдү конструктордук-технологиялык камсыздоо

1. Физика

36

2. Математика

30

23.03.03 Транспорттук-технологиялык машиналарды жана комплекстерди иштетүү

1. Физика

36

2. Математика

30

 

 

Кабыл алуу комиссиясы (абитуриенттерге кеңеш берүү):

тел.: +996550956060; +996709274497, 

иштөө убактысы: Дүйшөмбү–Жума: 9:00–12:30 жана 13:00–17:00

Сибирь федералдык университетинин сайтынын Өтүү бөлүмү: admissions.sfu-kras.ru, чет өлкө жарандары үчүн кошумча маалымат http://international.sfu-kras.ru/education

Университетке өтүү боюнча суроолорду usupbaev.j@mail.ru жиберүүгө же СФУ сайтында Коомдук кабылдамага http://about.sfu-kras.ru/anteroom/abiturient  суроо берүүгө болот.

Өз күчүңүздү сыноо үчүн алдын ала тестирлөөгө келип, катышыңыз.