Беларус Республикасынын Жогорку билим берүү окуу жайларындагы 2018-2019-окуу жылына карата Кыргыз Республикасынын жарандарынын б

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн билим берүү жана илим жаатындагы кызматташтык жөнүндөгү Макулдашуунун алкагында Беларус Республикасынын Жогорку билим берүү окуу жайларындагы 2018-2019-окуу жылына карата Кыргыз
Республикасынын жарандарынын билим алуу үчүн документтерди кабыл алуу

2006-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Беларус Республикасынын Өкмөтүнун ортосунда билим берүү жана илим жаатындагы түзүлгөн Кызматташтыктын негизинде Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим
министрилиги Беларус Республикасынын Жогорку окуу жайларында 2018-2019-окуу жылына Кыргыз Республикасынын жарандарына сынак жарыялайт.


Бакалавриат:
1. Полес мамлекеттик университети, Биология (биотехнология) – адистиги
(биотехнология) – 1 орун


Магистратура:
1. А.А.Кулешов атындагы Могилев мамлекеттик университетине, Дене-тарбия
теориясы жана методикасы адистигине - 1 орун
2. Ф. Скорин атындагы Гомель мамлекеттик университетине, Тарых
(жалпы тарых) адистигине – 1 орун


Профессордук – окутуучулук курамы учун стажировка:
1. П.М. Машеров атындагы Витебск мамлекеттик университетине,
Этнопедогогика адистигине (илим мектебинин алкагында) – 5 орун


Профессордук – окутуучулук курамынын билимин жогорулатуу үчүн курс:
1. Белорус мамлекеттик техникалык университети, Токой – чарбачылык
адистиги. Сейил багынын курулушу боюнча адистикке – 2 орун
2. Сынака катышуучулар төмөнкү документтерди алып келүүсү зарыл:
1. Арыз;
2. Резюме;
3. Анкета сүрөтү менен;
4. Билими тууралуу документ, окуган сабактары жана экзаменде алган
баалары(балл);
5. Медициналык аныктама 086 жана ВИЧ/СПИДтин жоктугу тууралуу
аныктама;
6. Туулгандыгы тууралуу күбөлүк;
7. 3х4 көлөмүндөгү сүрөт;
8. Паспорттун көчүрүмөсү (ID жана жана чет элдик паспорт)

Документтер 2018-жылынын 30 майында саат 17.00 гө чейин төмөнкү дарек боюнча
кабыл алынат:
КР Билим берүү жана илим министрлиги (220кабинет), тел 0(312) 62 15 19