Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларындагы 2018-2019-окуу жылына карата этникалык кыргыздар үчүн сынак

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларындагы 2018-2019-окуу жылына карата этникалык кыргыздар үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги сынак жарыялайт. 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2003-жылдын 25-мартындагы №103- “Чет өлкөдө жашаган мекендештерге улуттук маданият жана билим берүү жаатындагы маселеде колдоо көрсөтүү чаралары жөнүндө” Жарлыгы кабыл алынгандыгына ылайык.

Кыргыз Республикасынын ЖОЖдорунан билим алууну каалаган этникалык кыргыздар үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги атайын квоталык орундарга 2018-жылдын 13-августуна чейин документтерди кабыл алат. Квоталык орундарга талапкер болгондор Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 257, 220 каб., Эл аралык кызматташтык бөлүмүнө  төмөнкүдөй зарыл документтерди тапшыруулары керек:

  1. Министрдин орун басарынын наамына  арыз (үлгүсү тиркелет);
  2. Анкета (үлгүсү тиркелет);
  3. Паспорттун көчүрмөсү, орус же кыргыз тилдерине которулган, нотариалдык тастыкталган;
  4. Билими жөнүндө документтин көчүрмөсү (аттестат же диплом), орус же кыргыз тилдерине которулган нотариалдык тастыкталган;
  5. Билим деңгээли жөнүндө маалымдама (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим Министрлиги тарабынан алынат);
  6. 086 медициналык маалымдамасы, ВИЧ/СПИДтин жоктугу тууралуу маалымдама;
  7. 3-4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт.

 

Скачать:

Перечень вузов и специальностей для приема этнических кыргызов

Анкета

Заявление