Беш гранттык орун. Казакстанда акысыз билим алууга сынак жарыяланды

Казакстан 2020-2021-окуу жылына карата кыргызстандыктар үчүн 5 гранттык орун бөлдү. Анын үчөө бакалавриат жана экөө магистратура программалары боюнча.

Гранттык орундар аркылуу билим алууну каалагандар Казакстандын мамлекеттик универсиеттерин жана адистиктерди өзү тандайт.

Документтер 10-апрелге чейин кабыл алынат.

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылууга тийиш:

  • Арыз;
  • Паспортунун көчүрмөсү;
  • Буга чейин алган билим деңгээли тууралуу документтин көчүрмөсү, окуудагы жетишүүсүнүн орто баллы (бакалавриат программасы үчүн талапкерлерге) же GPA орто баллы (магистратура программасына талапкерлерге);
  • Чет өлкөгө билим алганы чыгып жаткандар үчүн медициналык аныктама;
  • ВИЧ жоктугу тууралуу медициналык аныктама;
  • Флюорография;
  • Орус же англис тилиндеги мотивациялык эссе (250-500 сөз);
  • Англис же орус тилинде жазылган сунуштама каты;
  • Соттолбогондугу тууралуу аныктама.

Тапшырылуучу документтер жогоруда келтирилген иретте файлдык папкага чогултулушу керек.

Сынакка төмөнкү жетишендиктеги талапкерлер киргизилет:

Бакалавриат программасы – орто баасы «В» же 4төн кем эмес;

Магистратура программасы – орто баллы 3,3 GPAдан кем эмес же анын эквиваленти.

Көңүл буруңуз: толук эмес же документтери көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербеген билдирмелер каралбайт!

Документтер Билим берүү жана илим министрлигине тапшырылышы керек. Дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү 257 (220-кабинет). Күн сайын 14:00дөн 17:30га чейин.  Тел: 0 (312) 62 15 19.