2019-2020-окуу жылына карата Казакстан Республикасы Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн окууга 5 гранттык орун бөлөт

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Билим берүү жаатындагы кызматтыштык жөнүндө Макулдашууга (2006-жылдын 4-июлу, Астана шаары) ылайык Казакстан Республикасынын жогорку окуу жайларында 2019-2020 окуу жылына гранттык окууга конкурстук тандоонун натыйжалары:

Бакалавриат:

Аты-жөнү

Жалпы упайы

Статусу

1

Рахманова Алина

45

Сунушталган

2

Асанова Асель 

44

Сунушталган

3

Искакова Адема 

44

Сунушталган

4

Кубанычбек уулу Руслан 

43

Резервдик тизмеге сунушталган

5

Азимов Медербек 

35

 

6

Жолдошов Кудайберди

35

 

7

Абабакиров Байаман 

 

Келген жок

 

Кыргыз Республикасын Өкмөтү менен Казакстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы Билим берүү жаатындагы кызматташтык жөнүндө Макулдашуунун алкагында (2006-жылдын 4-июлу, Астана шаары), 2019-2020-окуу жылына карата Казакстан Республикасынын мамлекеттик жождорунда билим алууга Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн окууга 5 гранттык орун бөлүндү:                     

 • Бакалавриат программалары боюнча – 3 орун,
 • Магистратура программалары боюнча – 2 орун.

          Ошону менен бирге, адистикти жана мамлекеттик жогорку окуу жайды, талапкерлер өз алдынча тандай алышат.

    Талапкерлер конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшырышы зарыл:

 1. Казакстан Республикасынын жогорку окуу жайларында окууга талапкердин арызы (тиркемеде);
 2. Паспорттун көчүрмөсү;
 3. Мурдагы алган билим деңгээли жөнүндө документтин көчүрмөсү транскрипти менен (бар болсо), ошондой эле жетишкендиги тууралуу орточо баллын көрсөтүү менен (бакалавриат программалары боюнча талапкерлер үчүн) же орточо баллын көрсөтүү менен GPA (магистратура программалары боюнча талапкерлер үчүн);
 4. Чет өлкөгө окууга кетип жаткандар үчүн медициналык маалымкат;
 5. ВИЧ/СПИД жоктугу тууралуу маалымкат;
 6. Флюорография;
 7. Орус же англис тилиндеги мотивациялык эссе (250-500 сөз);
 8. Орус же англис тилиндеги сунуш кат;
 9. Соттолбогондугу тууралуу маалымкат.

Төмөнкү талаптарга жооп берген кандидаттарга сынакка катышуу үчүн уруксат берилет:

 • Бакалавриат программалары үчүн - орточо баасы "В" же "4 төн" төмөн эмес.
 • Магистратура программалары үчүн – орточо баллы 3.3 (4.0 төн ) төмөн эмес GPA же анын эквиваленти.

Эскертүү: документтердин толук эмес пакети же болбосо жогоруда көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербеген өтүнмөлөр каралбайт!

Документтер 2019-жылдын 22-апрелине чейин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Тыныстанов көч., 257, 220-кабинет, маалымат үчүн сурап билүү телефону: 0 (312) 62 15 19.

 

Жүктөп алуу: Анкета