Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку билим берүүчү билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнүн ишке орношуусуна көз салуу усулун

Жуктоп алуу: Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 20 сентября 2016 года № 1308/1