Суроо - жооп

Сиз сурооңузду кайтарым байланыш аркылуу берсеңиз болот

Суроо берүү