Байланыш

Байланышуу телефондору

Кабылдама +996(312) 66-24-42
   
Ишеним телефондору +996(312) 62-05-19
Тынымсыз байланыш  1222
Коомдук кабылдама +996(312) 66-31-04, 66-24-44
Факс +996(312) 62-15-20

 

Электрондук дарек

minedukg@gmail.com

 

Социалдык тармактар

 

МОиН КР на Facebook

Twitter аккаунт МОиН КР

 

Коомдук кабылдаманын иш күндөрү

Бейшемби 14:00 - 17:00

 

Дарек

Кыргыз Республикасы, Бишкек 720040, Тыныстанов көчөсү, 257

 

 

 

 

Байланыш телефондор

(0 312)

1

Министрдин кабылдамасы

662442

621532 ф.

2

Статс-катчынын кабылдамасы

662934

3

Министрдин орун басарынын кабылдамасы

620465

4

Министрдин жардамчысы

665948

5

Министрдин кеңешчиси

622082

6

Басма сөз кызмат

623591

7

Кесиптик билим берүү башкармалыгы

620513

621193

620487

8

Мектепке чейинки, мектептеги жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгы

620477

663036

661508

9

Китеп чыгаруу сектору

623660

10

Эл аралык кызматташуу бөлүмү

621519

11

Бюджеттик саясат жана финансылык анализ  башкармалыгы

621225

620528

665002

12

Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү

622079

623407

13

Укуктук камсыз кылуу жана кадрдык иштер башкармалыгы

662578

664643

14

Лицензиялоо  жана акккредитациялоо башкармалыгы

662287

662290

662342

662288

15

Мониторинг жана стратегиялык пландоо бөлүмү

663597

16

Инфраструктура  жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү

620516

661420

17

Ички аудит бөлүмү

664779

623421

18

Документтерди камсыз кылуу жана контролдоо бөлүмү

662444

663104

19

Архив

622076

20

Коррупцияны алдын-алуу саясаты  сектору

620503

21

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү сектору

663898

661046

22

Маалыматтык технологиялар бөлүмү

 

23

Коомдук кабылдама

650519

24

Илим департаменти

621220

620473

622605

25

Башталгыч кесиптик билим берүү агенттиги

http://www.kesip.kg/kg/

454000

454019

454037

454045

454015

26

Кыргыз билим берүү академиясы

http://www.kao.kg

 

622357

27

Улуттук тестирлөө борбору

http://ntc.kg

663752

664605

office@ntc.kg

28

Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту

678285

ripk.kg@gmail.com

 

29

АӨБ долбоору «Секторду өнүктүрүү долбоору: Билим берүү системасын күчөтүү»

62 50 82

30

Дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү

623417

624811

31

Европалык Биримдигинин «Кыргыз Республикасында билим берүү тармагын колдоо долбоору»

Kcharman81@gmail.com

0555274884