Электрондук китепкана ассоциациясы

Электрондук китепканалардын ассоциациясынын түзүлүшүнүн зарылчылыгы:

Китепканалардын жана академиялык окуу жайлардын, ошондой эле китепкана-библиографиялык жана маалыматтык бөлүмдөрдүн иш – аракетин  биргеликте башкаруу, активдештирүү – Кыргызстандын жалпы китепканалык ишин жакшыртуу кызыкчылыгын көздөйт.

Ассоциация 2008– жылы юридикалык тараптардын “Ассоциация КИРЛИБНЕТ”  аталышында каттоого алынып, ТЕМПУС долбоорунун алкагында “университеттер аралык библиографиялык маалымат каражаттарын алмашуусу, “КИРЛИБНЕТ” Европалык комиссиянын билим берүү жана маданият тармагынын, Генералдык башкармалыгы тарабынан каржыланат. ЭКАнын түзүүчүлөрү үч университеттик китепканалары: Жалал-Абад мамлекеттик университети (ЖАМУ); Искак Раззаков атындагы мамлекеттик техникалык университети (МТУ) жана Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети (ЫМУ).

2009 – жылы беш жаңы университеттик китепканалар – Жусуп Баласагын атындагы кыргыз улуттук университет (КУУ), Б. Ельцина атындагы кыргыз – орус Славян университети (КОСУ), Н. Исанов атындагы кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети (КМУСТА),  С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети (НМУ), М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети (ОшТУ) жана Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы (КРУБ) мүчө катары кошулду.

2011 – жылы “Электрондук китепкалардын ассоциациясына (ЭКА)” “Ассоциациясына  КИРЛИБНЕТ” кайрадан катталган.

Ассоциациясы төмөнкү максаттарды көздөйт

– Кыргызстандын китепканаларындагы жана университеттердин илимий кызматташуусунун бирдиктүүлүгүн түзүү, КИРЛИБНЕТ WEB-платформасы менен электрондук каталогуна дал келүүсүн, ачык архивтерди, библиографиялык маалымат алмашууну жана электрондук жеткирүүнү калыптандыруу.

  • Библиографиялык маалымат квалификациясын өстүрүү үчүн үйрөтүүнүн борбору базасында курстарды уюштуруу.
  • Библио-маалымат иши боюнча закон ченемдүү, нормалык регламенттик документтерди жана стандарттарды иштеп чыгууга катышуу.
  • Китепкана кызматкерлерине социалдык жактан колдоо жана көмөктөшүү.

2011– жылы Ассоциацияга эки китепкана мүчө болду: Кыргыз Республикасынын мамлекеттик патенттик техникалык китепканасы (КРМПТ) жана Кыргызстан Эл аралык университети (КЭУ).

2012–жылы Ассоциацияга эки университеттик китепкана кошулду: К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети (БГУ) жана Кыргыз мамлекетинин юридикалык акдемиясы (КМЮА).

2015 – жылы ЭКАга мүчө катары дагы эки китепкана кошулду: Ош мамлекеттик университети (ОшМУ) жана Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасы.

2016 – жылы Ассоциацияга Борбордук Азиядагы Эл аралык университетинин  илимий – китепканасы  кошулду.

2017 – жылы Ассоциацияга Бишкек шаарындагы Борбордук китепканалык системасы жана Талас мамлекеттик университетинин илимий китепканасы мүчө болду.

2015 – жылы  Электрондук китепканалардын ассоциацы Кыргызстан Сорос  Фондусунун колдоосу  менен “Ачык билим берүү ресурстары жана Кыргызстандагы ЖОЖдордогу жаңы реалдуулук” долбоору түзүлгөн.

- Долбоордун максаты  ачык билим берүү ресурстарын колдонуу жана иштеп чыгуу тармагындагы окуу жана билим берүүчүлүк, илимий прос-сестериндеги тренингтердин циклы.

Кыргызстанда биринчи жолу студенттер, окутуучулар, мигистранттар, аспиранттар жана китепканачылар дүйнөдө жана Кыргызстандын университеттеринин китепканаларында болуп жактан АББРнун негизги потенциал түшүнүгү жана ачык лицензиялардын, АББРнун алдынкы практикалык тажрыйба алмашуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушту.

Кененирээк: http://kyrlibnet.kg/