Вакансиялар

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги борбордук аппараттынын жана аймактык органдарынын   бош кызматтык орундарына конкурс жарыялайт:

1.Мониторинг жана стратегиялык пландоо бөлүмү-башкы адис-1

2.Ички аудит сектору-сектор башчысы-1.

3.Ички аудит сектору-жетектөөчү адис-1.

4.Маалыматты камсыз кылуу сектору-адис-1.

5.Министрликтин алдындагы Илим департаменти-жетктөөчү адис-1.

Баардыгы: 5 орун.

Жүктөп алуу: Конкурс_ББИМ.docx