Вакансиялар

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги борбордук аппараттынын жана аймактык органдарынын   бош кызматтык орундарына конкурс жарыялайт:

  • Отдел  дошкольного образования-главный специалист (С-Б)-1 ед.
  • Заведующий сектором по книгоизданию -(С-А)-1ед;
  • Специалист сектора информационного обеспечения-(М-Б)-1 ед.

Всего: 3 ед.

Жүктөп алуу: