Бош орундар

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги аймактык түзүмдөрүндөгү административдик мамлекеттик бош кызматтык орундарга конкурс жарыялайт:

 1. Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы (Г-Б) – 1 орун.
 2. Ош облусунун Өзгөн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы (Г-Б) – 1 орун.

Жалпы квалификациялык талаптар:

Башкы административдик мамлекеттик кызмат үчүн:

Төмөнкүлөрдү билүүсү зарыл:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) “Кыргыз Респуюликасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 Токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү көрсөтмө;

7) Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын” кодекси.

Милдеттүү компетенциялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку педагогикалык билим.

2. Эмгек стажы жана тажрыйбасы боюнча:

- 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык иш тажрыйбасы, же болбосо 5 жылдык кесиптик иш тажрыйбасы,

3. Кесиптик компетенциясы:

Төмөнкү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын билүү:

- “Билим берүү жөнүндө”, “Мугалимдин статусу жөнүндө”, “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринде окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө“ Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №119 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жөнүндө жобо.

Кошумча квалификациялык талаптар:

1. Көндүмдөрү:

- ишмердүүлүктүн приоритеттүү багыттарын жана стратегиялык пландарды иштеп чыгууну аныктоо;

- анализ, прогноз, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, көйгөйлөрдү чечүүгө мамиле кылууну көзөмөлдөө жана интеграциялоо;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана анын жыйынтыктарына жоопкерчилик алуу;

- кызыкчылыктар конфликтине алып келүүчү көйгөйлүү абалдарды өз учурунда аныктоо жана чечүү;

- коюлган тапшырмаларды чечүүдө новатордук мамиле кылууну колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

- өзүнүн ишин жана билим берүү бөлүмүнүн ишин, ведомстволор аралык өз ара ишин эффективдүү пландоо.

- программаларды иштеп чыгуу жана министрликти өнүктүрүү чараларын уюштуруу.

2. Өнөрдүүлүк:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- маалыматтарды анализдөө, системалаштыруу жана жалпылоо;

- түзүмдүк бөлүмдөрдү башкаруу;

- укуктук ченемдик актылар менен иштөө жана аны практикада колдонуу;

- конфликттик абалдарды жөнгө салуу;

- өз ара мамилелерди куруу, иш этикасыынын ыкмаларын билүү, чогулуш жана жолугушуу өткөрүү, пибликада сүйлөө жана иштик кат алмашууну билүү;

- компьютердик жана оргтехникалык сабаттуулук, программалык продуктуларды билүү.

Бөлүм башчынын функционалдык милдеттери:

- Райондук билим берүү бөлүмүнүн караштуу мекемелердин ишин көзөмөл жана башкаруучулук жүргүзүү;

- Билим берүү жаатындагы борборлоштурулган бухгалтериянын ишмердүүлүгүн жетектөө, райондук билим берүү бөлүмунүн аппаратынын негизги багыттарын аныктоо;

- ЖӨАБ органдарынын макулдугу менен райондогу билим берүү мекемелеринин жетекчилерин кызматка бекитуу жана бошотуу;

- Коомдук уюмдар, жогору турган органдар менен кызматташуу боюнча иш алып баруу;

- Райондук билим берүү уюмунун чогулуштарын өткөрүү жана башкаруу;

- Райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу билим берүү уюмдарын кайра түзүү, жоюу боюнча сунуштарды берүү;

- Райондук билим берүү бөлүмүнүн финансы-чарбалык ишинин жүрүшүнө жооптуу;

- Жалпы билим берүү уюмдарында тарбиялык иштердин жүрүшүнө, анын аткарылышын камсызоого, жалпы башкаруучулукка жооптуу.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди калып келүү зарыл:

 • Бош орун көрсөтүү менен арыз;
 • Кадрларды каттоо боюнча баракча сүрөту менен;
 • Автобиография (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
 • Резюме;
 • Паспорттун же өздүктү тактоочу документтин көчүрмөсү (Паспорттун же өздүктү тактоочу документтин түп нускасы конкурска катышкан күнү көрсөтүлөт);
 • Талап кылынуучу жогорку билими жөнүндө документ (диплом), эмгек стажы жана квалификациясы (көчүрмө), эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даражаны, илимий наам ыйгаруу жөнүндө, документтердин нотариалдык же иштеген жериндеги персоналдар менен иштөө кызматтары тарабынан аныкталган көчүрмөсү.

Эскертүү: Конкурсанттар документтерди Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Адам ресурстарын башкаруу бөлүмүнө (Тыныстанов көч., 257, 219-каб.) 2021-жылдын 29-апрелинен 17-майына чейинки убакыт аралыгында, саат 9:00- 18:00 чейин алып баруусу зарыл.

Кызыктыруучу бардык суроолор боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине кайрылыңыздар(Тыныстанов көч., 257, 219-каб.), тел: 62-05-09

___________________________________________________________________________________

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги аймактык жана ведомстволук бөлүмүнүн бош административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө сынак жарыялайт.

Нарын облусунун Нарын райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы (Г-Б) -1 бирдик.

• Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Илим департаментинин башкы адиси (С-Б) -1 бирдик.

Бардыгы: 2 бирдик

Бардык административдик мамлекеттик кызмат орундарынын жалпы квалификациясы

Негизги жана улук административдик кызмат орундарына:

Билим:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2)“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) “Кыргыз Респуюликасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4)“Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

5)“Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы No120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү көрсөтмө;

7)Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын” кодекси.

Нарын облусунун Нарын райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы (Г-Б)

Милдеттүү компетенциялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку педагогикалык билим.

2. Эмгек стажы жана тажрыйбасы боюнча:

- 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык иш тажрыйбасы, же 5 жылдык кесиптик иш тажрыйбасы,

3. Кесиптик компетенциясы:

Төмөнкү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын билүү:

-“Билим берүү жөнүндө”, “Мугалимдин статусу жөнүндө”, “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринде окуучулардын тамактануусун уюштуруу жөнүндө“ Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №119 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жөнүндө жобо.

Кошумча квалификациялык талаптар:

3.1. Көндүмдөрү:

-ишмердүүлүктүн приоритеттүү багыттарын жана стратегиялык пландарды иштеп чыгууну аныктоо;

-анализ, прогноз, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, көйгөйлөрдү чечүүгө мамиле кылууну көзөмөлдөө жана интеграциялоо;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана анын жыйынтыктарына жоопкерчилик алуу; 

-кызыкчылыктар конфликтине алып келүүчү көйгөйлүү абалдарды өз учурунда аныктоо жана чечүү;

-коюлган тапшырмаларды чечүүдө новатордук мамиле кылууну колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

-өзүнүн ишин жана билим берүү бөлүмүнүн ишин, ведомстволор аралык өз ара ишин эффективдүү пландоо.

-программаларды иштеп чыгуу жана министрликти өнүктүрүү чараларын уюштуруу.

3.2. Өнөрдүүлүк:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-маалыматтарды анализдөө, систематизациялоо жана жалпылоо;

-түзүмдүк бөлүмдөрдү башкаруу;

-укуктук ченемдик актылар менен иштөө жана аны практикада колдонуу;

-конфликттик абалдарды жөнгө салуу;

-өз ара мамилелерди куруу, иш этикасыынын ыкмаларын билүү, чогулуш жана жолугушуу өткөрүү, пибликада сүйлөө жана иштик кат алмашууну билүү;

-компьютердик жана оргтехникалык сабаттуулук, программалык продуктуларды билүү.

Бөлүм башчынын функционалдык милдеттери:

 • Райондук билим берүү бөлүмүнүн караштуу мекемелердин ишин көзөмөл жана башкаруучулук жүргүзүү;
 • Билим берүү жаатындагы борборлоштурулган бухгалтериянын ишмердүүлүгүн жетектөө, райондук билим берүү бөлүмунүн аппаратынын негизги багыттарын аныктоо;
 • ЖӨАБ органдарынын макулдугу менен райондогу билим берүү мекемелеринин жетекчилерин кызматка бекитуу жана бошотуу;
 • Коомдук уюмдар, жогору турган органдар менен кызматташуу боюнча иш алып баруу;
 • Райондук билим берүү уюмунун чогулуштарын өткөрүү жана башкаруу;
 • Райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу билим берүү уюмдарын кайра түзүү, жоюу боюнча сунуштарды берүү;
 • Райондук билим берүү бөлүмүнүн финансы-чарбалык ишинин жүрүшүнө жооптуу;
 • Жалпы билим берүү уюмдарында тарбиялык иштердин жүрүшүнө, анын аткарылышын камсызоого, жалпы башкаруучулукка жооптуу.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Илим департаменти-башкы адис- (С-Б) 1 бирдик

   1. Кесиптик билим деңгээли:

   - жогорку педагогикалык же гуманитардык билим.

    2. Стажы жана иш тажрыйбасы:

    - мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө иш тажрыйбасы кеминде 3 жыл;

    3. Кесиптик компетенттүүлүк:

    3.1 Билим:

   - Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: "Билим берүү жөнүндө"; Илим жөнүндө жана Мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери жөнүндө мыйзам.

 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору: Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги "2012-жылдын 20-февралындагы №119 Жобо; "Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин алдындагы Илим департаменти жөнүндө 2015-жылдын 15-сентябрындагы №639 жобо

-ошондой эле тиешелүү тармактардагы жалпы мыйзамдар;

 - талап кылынган көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерде кызматтык милдеттерин аткаруу.

  3.2 Жөндөмдөр:

   - маалыматты чогултуу, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

   - аналитикалык документтерди даярдоо;

   - тиешелүү түрдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо

    анын көлөмү жана практикада колдонулушу;

   - кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

   - ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

   - жаңы эмгек шарттарына көнүү;

    3.3.Өнөрдүүлүк:

  - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

  - ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

  - башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди калып келүү зарыл:

 • Вакансияны көрсөтүү менен арыз;
 • Кадрларды каттоо боюнча баракча сүрөту менен;
 • Автобиография (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
 • Резюме;
 • Паспорттун же өздүктү тактоочу документтин көчүрмөсү (Паспорттун же өздүктү тактоочу документтин түп нускасы конкурска катышкан күнү көрсөтүлөт);
 • Талап кылынуучу жогорку билими жөнүндө документ (диплом), эмгек стажы жана квалификациясы (көчүрмө), эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даражаны, илимий наам ыйгаруу жөнүндө, документтердин нотариалдык же иштеген жериндеги персоналдар менен иштөө кызматтары тарабынан аныкталган көчүрмөсү.

Эскертүү: Конкурсанттар документтерди Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Укуктук камсыз кылуу жана кадрдык иштер башкармалыгына (Тыныстанов көч., 257, 219-каб.) 2021-жылдын 5-февралынан 18-февралына чейинки убакыт аралыгында, саат 9:00- 18:00 чейин алып баруусу зарыл. 

Кызыктыруучу бардык суроолор боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине кайрылыңыздар(Тыныстанов көч., 257, 219-каб.), тел: 62-05-09