Вакансиялар

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги борбордук аппаратынын жана тармактык органынын бош кызматтык орундарына конкурс жарыялайт:

1. Китеп чыгаруу сектору-Сектордун башчысы (С-A) -1;

2.Ички аудит секторунун жетектөөчү адиси (М-А)-1;

3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Илим департаменти-башкы адис- (С-Б)-1.

Административдик мамлекеттик кызматтарга коюлуучу жалпы квалификациялык талаптар.

Башкы жана улук кызмат орундарына коюлуучу талаптар:

Төмөнкүлөрдү билүү керек:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2) "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" мыйзамын;

3) "Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары жөнүндө" Мыйзамын;

4) "Кыргыз Республикасынын жарандарынын кайрылуусун кароонун тартиби жөнүндө" мыйзамын;

5) "Кыргыз Республикасынын Коррупцияга каршы курошүү жонундо " мыйзамын;

6)Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама;

7)Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын” кодекси.

Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

-Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык продуктуларга ээ болуу (Word, Excel, "TOKTOM Мамлекет Pro" маалыматтык-укуктук тутуму), анын ичинде:

- презентацияларды уюштуруу;

- тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

- издөө системаларын колдонууга;

- кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура иш алып баруу;

- маалыматтарды таблицалар, диаграммалар жана графиктер түрүндө берүүгө;

- веб конференция өткөрүү үчүн тиркемелерди колдонууга;

- видео материалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб тиркемелерди колдонууга;

- антивирустук программаларды колдонуу;

- маалымат тутумдарын жана маалыматтарды шифрлөө жолу менен коргойт;

логинди жана паролду орнотуу;

- Компьютер менен иштөө учурунда маалыматтык коопсуздуктун гигиенасын сактоо

Кенже башкаруучу кызмат орундарынын үчүн.

Билими:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясын;

2) "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" мыйзамын;

3) Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын” кодекси.

презентацияларды уюштуруу;

- тесттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

- издөө системаларын колдонууга;

- кесиптик этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура иш алып баруу;

- маалыматтарды таблицалар, диаграммалар жана графиктер түрүндө берүүгө;

- веб конференция өткөрүү үчүн тиркемелерди колдонууга;

- видео материалдарды сактоо, жеткирүү жана көрсөтүү үчүн веб тиркемелерди колдонууга;

- антивирус программаларын колдонууга;

- маалымат тутумдарын жана маалыматтарды шифрлөө жолу менен коргойт;

- колдонуучунун ысымын жана паролду орнотуңуз;

- Компьютер менен иштөө учурунда маалыматтык коопсуздуктун гигиенасын сактоо.

I. Китеп чыгаруу сектору.

Сектордун башчысы (С-A) -1 бирдик

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

 - педагогикалык, гуманитардык же китеп чыгаруу жаатындагы жогорку билим.

2.Эмгек стажы жана тажрыйбасы боюнча:

- мамлекеттик жана / же муниципалдык кызматтагы стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же конкреттүү кызматтын тийиштүү тармактык тармагынын тиешелүү кесиптик чөйрөсүндөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес;

1. Кесиптик компетенттүүлүк:

3.1. Билим:

-Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: "Билим берүү жөнүндө", "Мугалимдердин статусу жөнүндө"; “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө”, “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”, “Басма иши жөнүндө”;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-июлундагы N403 "Кыргыз Республикасынын орто жалпы билим берүү мамлекеттик стандартын бекитүү жөнүндө", "Жалпы билим берүү уюму жөнүндө типтүү жобону бекитүү жөнүндө" 2011-жылдын 12-сентябрындагы No 541 чечимдери, Кыргыз Республикасында 2020-жылга чейин билим берүүнү өнүктүрүүнүн концепциясы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы N 201 токтому менен бекитилген.

 3.2. Көндүмдөр:

- маалыматты чогултуу, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны иш жүзүндө колдонуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- жаңы эмгек шарттарына көнүү.

3.3. Өнөрдүүлүгү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- жумушту пландаштыруу жана иш убактысын туура бөлүштүрүү;

- башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу;

- компьютердик жана оргтехникага, керектүү программалык продуктуларга ээ болуу.

 

II. Ички аудит секторунун жетектөөчү адиси (М-А)-1 бирдик

Милдеттүү компетенциялык талаптар:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

Экономика, финансы, бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча жогорку билим.

- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борборунун ички аудитору үчүн окуу курсун аяктагандыгы жөнүндө күбөлүктүн болушу.

2. Эмгек стажы жана тажрыйбасы боюнча:

- талап кылынбайт

3. Кесиптик компетенциясы:

3.1.Билими

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: "Ички аудит жөнүндө"; "Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө";

 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 296 "Кыргыз Республикасындагы ички аудит стандарттарын бекитүү жөнүндө" токтому.

3.2. Көндүмдөр:

- жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды жана суроо-жоопторду сапаттуу даярдоо;

-иш жүзүндө тиешелүү чөйрөсүндө жана аны пайдалануу боюнча ата мекендик жана эл аралык тажрыйбаны талдоо жана каттоо;

Натыйжалуу кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана жооп даярдоо;

- мамлекеттик жана / же расмий тилде иш кат алышуу;

- биргелешип иш алып баруу

3.3. Өнөрдүүлүгү:

- иш жүзүндө ченемдик укуктук актларды колдонуу менен иштөө;

компьютер жана оргтехника, продукт программалык камсыздоо.

III.Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Илим департаменти-башкы адис- (С-Б) 1 бирдик

1. Кесиптик билим деңгээли:

- жогорку педагогикалык же гуманитардык билим.

2. Эмгек стажы жана тажрыйбасы боюнча:

 - мамлекеттик жана / же муниципалдык кызматтагы стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес, же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес;

3. Кесиптик компетенттүүлүк:

3.1 Билим:

-Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары: "Билим берүү жөнүндө"; "Илим жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери жөнүндө" ж.б.у.с .;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери: "Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жөнүндө жобо" 2012-жылдын 20-февралында No 119; 2015-жылдын 15-сентябрындагы No639 "Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Илим департаменти жөнүндө жобо".

- ошондой эле тиешелүү тармактардагы жалпы мыйзамдар;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон өлчөмдө мамлекеттик жана / же расмий тилдер.

3.2 . Көндүмдөр:

- маалыматты чогултуу, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны иш жүзүндө колдонуу;

-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- жаңы эмгек шарттарына көнүү;

3.3 Өнөрдүүлүгү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- жумушту пландаштыруу жана иш убактысын туура бөлүштүрүү;

- башкаруу чечимдерин оперативдүү ишке ашыруу.

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди тапшыруу керек:

  • Бош кызмат орду көрсөтүлгөн өздүк арыз;
  • Кадрлар боюнча өздүк баракчасы, сүрөтү;
  •  Өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);
  • Резюме;
  • Паспорттун көчүрмөсүн же инсандын ким экендигин тастыктоочу документтин көчүрмөсүн (паспорттун же инсандын ким экендигин тастыктоочу документтин оригиналы конкурска келгенде көрсөтүлөт);
  • Керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).

Конкурска катышуу үчүн керектүү документтерди чек папкада “ Кут билим” гезитинде жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумуш күнүнүн ичинде (2020-жылдын 11-сентябрынан 24-сентябрына чейин) саат 9.00 дон 17:00 чейин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлигнинин Укуктук камсыз кылуу жана кадрдык иштер башкармалыгына тапшыруу керек.

Дареги: Тыныстанов көчөсү, 257, 219 каб., тел: 62-05-09

Белгиленген талаптарга туура келбеген талапкерлердин документтери конкурстук комиссияда каралбайт жана конкурска катышууга жол берилбейт.