Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары

Коомдук кабылдама

Кабыл алуу убактысы: 9:00 - 18:00

Байланыш телефон: 0312620465

Электрондук дарек: minedukg@gmail.com

1975-жылы 30-декабрда туулган. 

Билим берүү

1997-жылы Ош мамлекеттик университетинин Физика-математика факультетинин "Математика" адистигин аяктаган. Физика-математика илимдеринин кандидаты (2009-ж.), доцент (2012-ж.).

Эмгек ишмердиги

1997 - 2002-жж.- ОшМУнун Колдонмо математика жана информатика кафедрасынын окутуучусу;

2002 - 2007-жж.- ОшМУнун Компьютердик технологиялар факультетинин деканынын орун басары, Программалоо кафедрасынын улук окутуучусу;

2007 - 2011-жж.- ОшМУнун Математика жана маалыматтык технологиялар факультетинин окуу-тарбия иштери боюнча декандын орун басары, Программалоо кафедрасынын доценти;

2011 - 2016-жж.- ОшМУнун окуу-маалыматтык департаментинин директору;

2016 - 01.2017-жж. - ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору;

2017-жылдын фераль айынан тартып Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары.