Абдраева Айгүл Төлөковна

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары

Коомдук кабылдама

Кабыл алуу убактысы: 9:00–18:00

Байланыш телефон: 0312 646341

Электрондук дарек: aigul-tolokovna@mail.ru

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары 

Билим берүү

- 1981-1986-жж. – В.В. Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер институту, чет тилдер факультети

- 2000-2004-жж. – И. Арабаев атындагы КМУнун аспирантурасы;

- 2012-2015-жж. – И. Арабаев атындагы КМУнун докторантурасы.

Илимий даражасы: Филология илимдеринин кандидаты

Илимий наамы: «Тил илими» адистиги боюнча доцент, И. Арабаев атындагы КМУнун профессорунун м.а.

Кошумча билими:

- «Transformational Grammar (TG) and a Sample of TEFL Modern Teaching;

- Methodology». The Kyrgyz Republic Ministry of Foreign Affairs Diplomatic Academy. с. Bishkek. February, 2011;

- «Контрасттык лингвистиканын актуалдуу маселелери жана чет тилдерди окутуунун заманбап технологиялары». КМПУ И. Арабаев. Лингвистика Институту, Бишкек шаары. Май, 2011;

- «Инновациялык билим берүү: абалы жана келечеги. г. Бишкек. Май, 2011;

- 2005-ж. – Абылай хан атындагы КУМОиМЯ, Алматы шаары (Казакстан);

- 2007 – Синьцзян университети (Кытай);

- 2009-ж. – Казак эмгек жана социалдык мамилелер академиясы;

- 2017-ж. – Белгород мамлекеттик университети (Россия)

- 2017-ж. – U. S. Embassy regional language office English language fellow may Bishkek, Kyrgyzstan

- 2019-ж. – Inquiry Based Teaching

- 2020-ж. – “Developing Reading and Writing strategies for IELTS”

Эмгек ишмердиги

2021-ж. апрелинен азыркыга чейин – Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары;

- 2016-2021-жж. – профессордун м.а., И. Арабаев атындагы КМУ

- 2003-2016-жж. – Чет тилдер кафедрасынын башчысы, И. Арабаев атындагы КМУ;

- 2001-2003-жж. – Англис филологиясы кафедрасынын башчысы, И. Арабаев атындагы КМУ;

- 2002-2003-жж. – Дүйнөлүк тилдер факультетинин деканынын м.а., И. Арабаев атындагы КМПУ;

- 1998-2002-жж. – Дүйнөлүк тилдер факультетинин деканынын орун басары, И. Арабаев атындагы КМПУ;

- 1996-1998-жж. – Англис тили мугалими, Туризм академиясы;

- 1995-1996-жж. – Англис тили мугалими, Чүй университети;

- 1988-1995-жж. – Сары-булак айылындагы М. Горький атындагы орто мектептин англис тили мугалими;

- 1987-1988-жж. – Түп айылындагы Кайкин атындагы орто мектептин англис тили мугалими;

- 1986-1987-жж. – Түп районундагы Ичке-Суу орто мектебинин англис тили мугалими.