Структура

Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри

Ташиев Жапаркул Актаевич

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин статс-катчысы

Джусупбекова Надира Сынташевна

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары

Омуров Нурлан Кубатович

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин департаменттердин башчылары