Структура

Кудайбердиева Гульмира Каримовна

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри

Ташиев Жапаркул Актаевич

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин статс-катчысы

Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары

Джусупбекова Надира Сынташевна

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин департаменттердин башчылары