Улуттук аккредитациялык кенеши

Билим берүү жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алдындагы Улуттук аккредитациялоо кеңеши (мындан ары - Кеңеш) - аккредитациялык агенттиктердин ишин таануу жөнүндөгү маселени коллегиалдуу жана калыс кароо үчүн коомдук башталыштарда иштөөчү консультативдик-кеңешүүчү орган. 

Кеңештин максаты аккредитациялык агенттиктердин ишин көз карандысыз жана объективдүү таанууну жүзөгө ашыруу болуп саналат.

Кеңештин милдеттери:

- уюмдардан түшкөн өтүнмөлөрдү кароо жана уюмдарды аккредитациялык агенттиктер катарында таануу/таануудан баш тартуу тууралуу объективдүү чечим кабыл алуу; 

- аккредитациялык агенттиктердин ишине коюлган талаптардын аккредитациялык агенттиктер тарабынан сакталышын жүзөгө ашыруу. 

Жүктөп алуу: 

 

Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Улуттук аккредитациялык кеӊештин курамы

Улуттук аккредитациялык кеңештин тɵрагасы:

1. Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри;

Төраганын орун басары:

Омуров Нурлан Кубатович – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары,

Улуттук аккредитациялык кеңештин мүчɵлɵрү:

2. Молдобекова Гүлкан Сакиновна – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаты;

3. Строкова Евгения Григорьевна – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаты;

4. Самигуллина Альфия Эльдаровна – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаты;

5. Иманалиев Кайрат Олжобаевич – Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана спорт министри;

6. Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович – Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри;

7. ____________ – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Коомдук байкоочу кеӊешинин мүчөсү;

8. Чыныбыев Мирлан Койчубекович – И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору;

9. Маданбеков Нуржан Жоломанович – Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин илимий иштер боюнча проректору;

10. Боромбаева Эльвира Наматовна – “Кичи ГЭС ассоциациясы” Юридикалык жактардын бирикмесинин президенти;

11. Серкебаев Кубаныч Исакунович – “Баркад” ЖЧКсынын башкы директору;

12. Симонова Нелли Яковлевна – “Сенти” финансылык компаниясы” ЖЧКсынын президенти;

13. Мусаев Абдылда Инаятович – Кыргыз Республикасынын Жогорку окуу жайларынын ассоциациясынын төрагасы;

14. Кадыркулов Бедил Мешкенович – Кыргыз Республикасынын Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошуунунун борбордук комитетинин башкы укуктук инспектору;

15. Сосновская Тамара Александровна – Кыргыз Республикасынын Кесиптик-техникалык билим берүү кызматкерлеринин ассоциациясынын президенти.