Координациялык кенеш

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүүнүн стандарттары жана сапаты боюнча Координациялык кеңеш жөнүндө

Жуктоп алуу: Координациялык кеңеш жөнүндө жобо

Жуктоп алуу: Координациялык кенештинтин мучолору