Коллегия

КР ББжИМнин Коллегиясынын мүчөлөрүнүн курамы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Коллегиясынын мүчөлөрүнүн курамы:

Ф. А .А.

Иштеген жери

1.

Исаков Каныбек Абдуваситович

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри, Коллегиянын Төрагасы

2

Саралаева Жанна Урматовна

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ааппаратынын Билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы

 

3

Ташиев Жапаркул Актаевич

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Статс-катчысы

 

4

Омуров Нурлан Кубатович

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары

5

Джусупбекова Надира Сынташевна

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары

 

6

 

Токтогулов Асылбек Токтогулович

Билим берүү жана илим кызматкерлеринин республикалык профсоюздар комитетинин төрагасы

7

Токтомаметов Алмазбек Даткабекович        

Кыргыз билим берүү академиясынын Президенти

8

Абдрахманов Толобек Абылович

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору

9.

Мусаев Абдылда Инаятович

К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик  университетинин ректору

10.

Зулуев Бекмырза Бекболотович

А.Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институтунун ректору.

11

Карасартова  Рита     Рахмановна                                                                                        

Кыргыз Республикасынын Билим  берүү жана илим министрлигине караштуу Башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин дироектору                                           

12

Асакеева Раина Акматалиевна

“Сапат” Эл аралык билим берүү мекемесинин вице-президенти

13

Иманалиев Болот Токтоналиевич

Ысык-Ата райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы