Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Коомдук Кеңештеринин Координациялык кеңешинин жобосу

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын Коомдук Кеңештеринин Координациялык кеңеши тууралуу

ЖОБО

 

1. Жалпы жобо

2. Координациялык кеңештин ишмердүүлүк принциптери

3. Координациялык кеңештин түзүмдүк ирээти

4. Координациялык кеңештин функциялары, укуктары жана милдеттери

5. Координациялык кеңештин иш ырааты