Министрликтин бюджети

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин бюджети

“Кыргыз Республикасынын 2019-жылга республикалык бюджети жана 2020-2021-жылдарга болжолу жөнүндө” Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин бюджети 26 811 992,9 миң сомду түзөт, анын ичинен:

- бюджеттик каражаттар- 22 038 815,6 миң сом;

- атайын эсептин каражаттары- 4373 759,6 миң сом;

- мамлекеттик инвестиция каражаты- 399 417,7 миң сом.

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (Баштапкы жана орто кесиптик билим берүү агенттигин кошпогондо)

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин чыгымдары 2019-жылга 25 399 789,4 миң сомду түзөт. Анын ичинен атайын эсептин чыгымдары 4 232 159,6 миң сом, бюджеттик чыгымдар - 20 768 209,1 миң сом жана мамлекеттик инвестициянын программаларынын чыгымдары  399 417,7 миң сом.

Бюджеттик каражаттар 2018-жылга салыштырмалуу 290 300,0 миң сомго көбүрөөк бекитилген, анын ичинен:

- 255 900,0 миң сом – жаңы ачылган бала бакчалардын эмгек акыларына;

- 16 000,0 миң сом –Кесиптик лицей №99 КГЮА министрликтин карамагына өткөрүп берүү;

- 15 200,0 миң сом.  - каражат мамлекеттик жарандык кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана эмгек акы системасын өркүндөтүү үчүн;

- 3100,0 миң сом – окуучулар арасында «Манас таануу» интеллектуалдык телеконкурсту өткөрүү үчүн каражат.

2019-жылга бюджеттин долбоорунда  2018-жылдагы чыгымдардын деңгээлине ылайык  келген төмөнкү иш-чараларга учурдагы оңдоонун каражатары кирбейт:

- 1-4-класстын окуучуларын тамактандырууну уюштурууга - 467 500,0  миң сом;

- жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китептерин басып чыгарууга жана сатып алууга 120 000,0  миң сом;

- жалпы билим берүүчү мектептерди учурдагы оңдоого – 88 700,0 миң сом,

- жетим балдар жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары үчүн жайкы эс алууну уюштурууга – 5000,0 миң. сом;

- окуучулардын республикалык олимпиадасына - 5 600,0 миң. сом;

          - окуучулардын эл-аралык олимпиадасына 3 500,0 миң сом;

- медалистерди тестирлөөгө «Алтын тамга» 700,0 миң сом;

- жыл мугалими конкурсуна 2 100,0 миң сом;

- Президенттик балаты «Жаны жылдык балаты» 2 300 миң сом;

- жалпы билим берүүчү уюмдарды аккредитациядан өткөрүүгө 20 000,0  миң сом;

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (илимий ведомстволук мекемелер)

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министлигинин  илим бөлүмүнүн 2019-жылга чыгымдары 167 153,0 миң сомду түзөт. Анын ичинен атайын эсеп 1800,0 миң сом, бюджеттик чыгымдар 165 353,0 миң сом.

Бүгүнкү күндө  43 илимий-изилдөө институттары иш алып барууда,  ал жакта  2019-жылы  206 илимий долбоорлорду жана программаларды ишке ашыруу пландалууда.

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Баштапкы жана орто кесиптик билим берүү агенттиги

2019-жылга бюджеттин долбоорунда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Баштапкы жана орто кесиптик билим берүү агенттиги боюнча чыгымдар 1 245 026,5 миң. сом суммасында каралган, анын ичинен бюджеттик каражаттардын эсебинен 1 105 300,0 миң сом, 2018-жылдын бекитилген планына салыштырмалуу 15 900,0 миң.сомго азаюу менен, атайын каражаттардын эсебинен 139 800,0 миң сом, же 2018-жылдын бекитилген планына салыштырмалуу 19 800,0 миң сомго көп.                                                                                                                       

Бүгүнкү күндө республикада баштапкы жана орто кесиптик билим берүүнүн 101 окуу жайлары жана мекемелери бар. Окуп жаткандардын контингенти 28,6  миң адам.  94  кесиптик  лицейлерде 26,7 миң адам окуйт. Мындан тышкары, ЖАМКка караштуу 6 кесиптик окуу жай иштейт,  Токмок шаарында индустриалдык-педагогикалык колледж. 11,3 миңге жакын адам айыл жергесинде окутулат. Бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү төмөнкүдөй тармактарда кесиптер боюнча билим алышат: курулуш, айыл чарба, жеңил өнөр жай, тамак-аш өндүрүшү, тейлөө чөйрөсү ж.б.

Бюджетте каралган каражаттар мамлекеттик билим берүү стандарттарынын негизинде кадрларды ишке даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатууга, калктын социалдык аялуу катмары кесип алууга, мугалимдерди, өндүрүштүк окутуунун чеберлерин аттестациялоо жана квалификациясын жогорулатуу аркылуу билим берүү кызматтарынын сапатын камсыздоо, окуу куралдарын жана методикалык колдонмолорду басып чыгарууга багытталат.

Жүктөп алуу: №6 тиркеме.xlsx

Жүктөп алуу: №7 тиркеме.xlsx