Аккредитация

Жалпы билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоо боюнча документтерди бекитүү жөнүндө буйрук

Жүктөп алуу: 

Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоо боюнча документтерди бекитүү жөнүндө буйрук

Жүктөп алуу: