Жалпы маалымат

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги билим берүү, илим жана илимий-техникалык иш тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу жана билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүнө жана сапатына, Кыргыз Республикасынын жарандарынын билим алууга конституциялык укуктарынын камсыздалышына мамлекеттик көзөмөл жүргүзгөн аткаруу бийлигинин борбордук органы болуп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын Билим Берүү жана илим министрлиги жөнүндө кенениреек маалымат

Структура

Купешев Болотбек Душекович

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри

Шадыханов Калысбек Токтосунович

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин статс-катчысы

Джусупбекова Надира Сынташевна

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары

Абдраева Айгүл Төлөковна

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары

Омуров Нурлан Кубатович

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары

Билим берүү системасы