RSS
Новости дня
  
Яндекс.Метрика

job

hot

stopcorr

prov doc

Инструктивные письма

2016-2017-окуу жылында окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүүчү орто мектептердин 11-класстарынын окуучуларынын мамлекеттик бүтүрүү экзамендеринде кыргыз адабиятынан эссе жазууга коюлуучу талаптар жана баалоонун нормалары

Методические рекомендации для учителей школ с русским языком обучения по подготовке обучающихся XI класса к написанию экзаменационного эссе по русской литературе за 2016-2017 учебный год

2016-2017 ўқув йилида ўзбек тилида ўқитиладиган умумтаълим ўрта мактабларининг 11- синфлари учун давлат битирув имтиҳонларида ўзбек адабиёти фанидан эссе ёзиш талаблари ва баҳо меъёрлари

Методические рекомендации по проведению итоговой государственной аттестации по иностранному языку (английский, немецкий, французский) в IX и XI классах в общеобразовательных организациях Кыргызской Республики

Математика боюнча мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясында окуучулардын сынактык жазуу иштерин баалоо

FaLang translation system by Faboba

Анонс мероприятий

Образование в цифрах

Потребность в педагогических кадрах

Потребность в педагогических кадрах

Потребность в учителях