Минск шаарындагы IT-Академияда окуу практикадан өтүү үчүн тандоо сынактын экинчи этабы 23 июнда өтөт

“Маалымат технологиялык билим берүү кластер” тажрыйбалуу долбоор негизинде IT-адистерди көбөйтүү жана аларды тез даярдоо жана “Таза Коом” Улуттук долбоорун даярдоосуна тиешелүү Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүшү боюнча улуттук түпкү максат негизинде IT-адистерди даярдоосун көбөйтүү үчүн Беларус Республикасынын Минск шаарындагы IT-Академиясына такшалууга кабыл алуу.

2017-жылдын 23-июнунда №98 адистик лицейинин негизинде Беларус Республикасынын Минск шаарындагы IT-Академиясына такшалууга өтүү үчүн он-лайн тестирлөөсү негизинде 2-туру өтөт.

Дареги: Бишкек шаары, Чүй проспекти 225

Каттоо: 08.30

Башталышы: 09.00

“JavaScript-те веб-колдонмосун иштеп чыгуу” курсуна өтүүгө тестирлөө шилтемеде болот. Бир тапшырма калыптоону, экинчи – JavaScriptтин негизин  билгендигин текшерет.

Талапкерлер үчүн “Тапшырманы аткаргандан кийин – дароо мугалимге жөнөт!” – деген тартибине багыт алышы зарыл.

Мугалим электрондук почтасына даяр тапшырманы алар замат текшерет жана “талапкердин JSти билген деңгээлин жана  FD2 курсуна даярдыгын” кошуп талапкердин кыска таржымалын жазат.


706 12:06 21-06-2017

               

Объявления

|< 1 >|

Пайдалуу шилтемелер