Стандарттар

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү уюмдарынын 11 - класстары үчүн стандарттар