Мектептик материалдар

2018-2019-окуу жылында мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси

2018-2019-окуу жылында Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүчү кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде окутуу
жүргүзүлгөн мектептерде пайдалануу үчүн сунуш кылынган окуу китептердин тизмеси. 

Жүктөп алуу: 2018 - 2019 окуу жылына карата китептердин тизмеси.pdf

Буйрук: Буйрук № 10521_14 август 2018 ж.pdf