Документтердин аныктыгын текшерүү

КӨҢҮЛ БУРГУЛА! 

  • Билими жөнүндө документтин аныктыгын текшерүүдөдокументти чыгаруу кайсы компания тарабынан ишке ашырылгандыгына көңүл буруңуз
  • Андан кийин билими жөнүндө документтин аныктыгын текшерүү үчүн төмөндөгү тизмедеги керектүү шилтемени тандаңыз.

 

Документтердин аныктыгын текшерүү www.verify.kg

Документтердин аныктыгын текшерүү www.oaouchkun.kg

Документтердин аныктыгын текшерүү www.tartip.kg