Билим берүү жана илим министрлигинде жогорку окуу жайлардагы билим берүүнүн сапаты талкууланды

15.02.2018

КР Билим берүү жана илим министрлиги өлкөнүн жогорку окуу жайларындагы билим берүү программаларын сапаттык камсыздоо боюнча  талкуу өткөрдү.

“Билим берүү программаларын сапаттык камсыздоо” аталышындагы тегерек столунун жумушуна Санкт-Петербург мамлекеттик экономикалык университетинен (Россия), Балтика эл аралык академиясынын (Латвия) жана Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын өкүлдөрү катышышты.

Катышуучулар жогорку окуу жайларындагы билим берүү программаларын сапаттык камсыздоо жаатында эффективдүү аракеттенүүнү өнүктүрүүнү талкуулашты.

Сапатты баалоонун критерийлерине, алардын катарында программанын мамлекеттик стандартка жана керектөөчүлөрдүн талаптарына шайкештиги, илимдеги жана практикадагы акыркы жетишкендиктердин чагылуусу, студенттерге багытталуусуна негизги көңүл бурулду.