Билим берүү жана илим министрлиги мугалимдер үчүн мультимедиялык комплекстерин колдонуу боюнча маалыматтык кездешүүлөрдү өткөрдү

20.02.2018

Февралдын башынан тартып республиканын бүт аймактарында электрондук китепкана түзүлүп жаткан 60 мектептин директоролору, мугалимдер жана окуучулар менен маалыматтык кездешүүлөр өттү. Иш-чараны Билим берүү жана илим министрлиги Дүйнөлүк банктын “Билим берүү тармагында реформаларды колдоо” долбоорнунун колдоосу менен өткөрдү.

Маалыматтык кездешүүлөрдүн негизги максаты бул - окуу чөйрөсүндө маалыматтык-компьютердик технологиялардын колдонуусун стимулдаштыруу, окутуу, электрондук материалдын мультимедиялык комплектери менен жана “Билим булагы” жаңы билим берүү порталынын мүмкүнулүктөрү менен тааныштыруу.

Кезектешүүнүн алкагында иштелип чыккан мультимедиялык комплекттердин максаттары, “Билим булагы” порталынын шаблону, куралдары жана алар менен кандай иштөөсү көрсөтүлдү.

Андан сырткары, окучуулар, мугалимдер арасында кайсы куралдар пайдалуу, кайсы куралдарды кошуу керек, предметтик баракчада кайсы предметтер көрсөтүлүш керек экендиги тууралуу сурамжылоо өткөрүлдү, алар өзүнүн сунуштарын жана каалоо-тилектерин дагы белгилеп кетишти.

Белгилеп кетсек, окутуу материалдардын мультимедиялык комплекттери башталгыч жана орто мектептин мугалимдери үчүн социалдык, гуманитардык жана табигый-илимий предметтер боюнча кошумча окутуу материал катары иштелип чыккан. Бул мультимедиялык комплексттер окуучулардын мектеп предметтерин окууга кызыгуусун көтөрүүгө, негизги компетенттигин жакшыртуу, окутуу процессинин эффективдүүлүгүн жакшыртууга багытталып жана мугалимдердин сабакка даярдануусуна керектелген материалдардын табуусун жеңилдетет.