Билим берүү жана илим министрлиги окуучулар үчүн мультимедиа комплекстерин даярдады

16.02.2018

КР Билим берүү жана илим министрлиги ачык билим берүү ресурстарын түзүү жаатында окуучулар үчүн иштелип чыккан мультимедиалык программалык-усулдук комплекстерди жарыялады.

Дүйнөлүк банктын башталгыч мектептер үчүн долбоорунун колдоосу менен башталгыч класстары үчүн – I-bilim жана орто, жогорку мектептер үчүн – Билим булагы комплекстери иштелип чыкты.

Материалдар кыргыз жана орус тилдеринде on-line жана off-line версияларда төмөнкү предметтер боюнча сунушталат:

I-Bilim (башталгыч мектептер үчүн):

•        Англис тили

•        Математика

•        Көркөм чыгармачылык

•        Музыка

•        Табият таануу

•        Кыргыз тили

•        Орус тили

Билим Булагы (жогорку мектептер үчүн):

•        Химия

•        Физика

•        Биология

•        Тарых

•        Англис тили

•        География

•        Математика

•        Адабият

Берилген комплекстер мугалимдерге сабактарды түшүндүрүүдө чыгармачылык мамиле жасоого мүмкүндүк жаратып, аларды орундуу жана эффективдүү кылат. Окуучулар көндүмдөрүн арттырууга жана предметтик компетенцияларга ээ болушат.

Окуучулар, мисалы музыка сабагында классикалык чыгармаларды угалышат, англис тили боюнча онлайн сабактан өтүшөт же тарых боюнча видеороликтерди көрө алышат. Мультимедиялык материалдарды адаптациялоо ар бир райондо жана областык борборлордогу 60 инновациялык мектептерде жүргүзүлөт. Аталган мектептер аймактык билим берүү кластери болууга жана аймактардын өнүгүүсүнө электрондук материалдарды пайдалануу тажрыйбасын таратуу аркылуу катышууга чакырылат.

Өлкөнүн кошумча 540 мектептери Интернет тармагын пайдалануу үчүн ноутбук, роутер жана проекторлор менен камсыздалат.

Ачык билим берүү ресурстары министрликтин сайтында ушул жылдын апрелинен жеткиликтүү болот.