Шаардык билим берүү башкармалыктары

Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы

720040, Бишкек шаары, А. Пушкин көчөсү № 125

код: 0312, тел: 61-39-72, e-mail: upravlenie-edu-bish@mail.ru

Аты-жөнү

Кызматы

Байланыш телефон

Мейрманова Сауле Жаксылыковна

Башчы

61-39-72

Никифорова Наталья Васильевна

Орун басары

 

 

Ош шаардык билим берүү башкармалыгы

Ош шаары, Ленин көчөсү № 221

код: 03222, тел: 2-32-56, e-mail: oshgoruo1@mail.ru, oshbilim1@gmail.com​

Аты-жөнү

Кызматы

Байланыш телефон

Байзаков Жеңиш Каарбаевич

Башчы

2-32-56

Акжолов Абдыкалык Пайзылдаевич

Орун басары

2-58-77