Вакансиялар

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министирлигинин К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясынын ректордун кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана шайлоо жүргүзүү жөнүндө ачык конкурс  жарыялайт.

Конкурска Кыргыз Республикасынын аймагында  туруктуу жашаган жарандар катыша алат.

КР ТИМ К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясынын  ректордун кызмат ордуна талапкерлер КР “Билим берүү жөнүндөгү” мыйзамынын 38-беренесине ылайык мамлекеттик ЖОЖдун  жетекчиси  кызмат ордуна талапкерге коюлуучу талапты ырастаган тиешелүү документтер жана ошондой эле илимий даражасы, академиялык наамы квалификациялык талаптарга жооп берген жарандар катыша алат.

КР ТИМ К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясынын  ректордун кызмат ордуна талапкерлерди каттоо жана алардын документтерин кабыл алуу “Кыргыз Туусу” газетасына жарыя чыккан күндөн баштап 2016-жылдын  28-августунун саат 17.30 га чейин  жүргүзүлөт.

 

КР ТИМ К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык академиясынын ректордун  кызмат ордуна талапкерлерди  каттоо үчүн уюштуруу комитетине төмөнкү документтер тапшырылат:

  1. ЖОЖдун окуу жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн мамлекеттик ЖОЖдун жетекчиси кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү жөнүндө чечими;
  2. Мамлекеттик ЖОЖдун жетекчиси кызмат ордуна талапкерлердин өзүнүн арызы (өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде катталган талапкерлер үчүн);
  3. Талапкердин фамилиясы, аты туулган жылы, иштеген жери,ээлеген кызматы жана жашаган жери көрсөтүлгөн биографиялык маалыматтар;
  4. Кадрларды катто боюнча өздүк баракчасы;
  5. Илимий эмгектеринин тизмеси;
  6. Билими, илимий даражасы жана наамдары жөнүндө документтердин көчүрмөсү;
  7. Сыйлыктары, анын ичинде мамлекеттик сыйлыктары тууралуу маалымат;
  8. Эмгек китепчесинин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

 

4,5,6,7 пункттарда документтер нотариалдык жактан же жумуш орду боюнча кадрлар бөлүмүндө күбөлөндүрүлгөн тийиш.

 

Арыздар (ага тиркелген документтер) төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш.,Эркиндик бульвары №36, № 202 каб. Байланыш  телефону : 0312 62-27-48, 0551103090, 0701472202.