Сыйлыктар жөнүндө жобо

Жүктөп алуу: Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктары жөнүндө Жобо_2018

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 12-февралындагы

№ 157/1 буйругу менен бекитилди

 

               Тиркеме №1

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктары  жөнүндө

ЖОБО

 

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 12-февралындагы №157/1 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Жобосуна ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгиси жана  Ардак грамотасына  сунуштоо тартибин аныктайт.

 

 1. Жалпы жоболор.

 

1.Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин   ведомстволук сыйлыктарын  ыйгаруу - Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим чөйрөсүндө маанилүү жеке салым кошкон адамдардын сиңирген эмгегин баалоонун, таануунун, дем берүүнүн формасы болуп саналат.

2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин сыйлыктары болуп, «Билим берүүнүн мыктысы” төш белгиси жана Ардак грамота эсептелет.

3. “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгиси жана Ардак грамотанын аталыштары мамлекеттик тилде жазылат.

4. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан Ведомстволук сыйлыктарды кароо  боюнча комиссия (мындан ары - Комиссия) түзүлөт. Комиссиянын курамы министрдин буйругу менен бекитилет.

5. “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгиси жана Ардак грамота менен сыйлоо Комиссиянын чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык ишке ашырылат.

 

6. “Билим берүүнүн мыктысы» төш белгиси жана Ардак грамота менен төмөнкү даталуу күндөрдө сыйлана алышат:

 • Акыркы коңгуроо (25-май);
 • билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата (5-октябрь);
 • илим күнүнө карата( 10-ноябрь);
 • билим берүү мекемелеринин мааракелерине карата;
 • жыл жыйынтыгына карата  (25-январь).

 

            2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим

          министрлигинин “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгиси

 

7.      Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгиси менен илимий-педагогикалык эмгек  стажысы жалпысынан 20 жылдан кем болбогон, билим берүү чөйрөсүндө, илим, илимий-педагогикалык, педагогикалык ишмердүүлүктө жетишкен ийгиликтери, окуу программаларынын, окуу китептеринин, усулдук колдонмолордун автору, педагогикалык жана тарбиялоо ишинде өзгөчө айырмаланган, алардын чыгармачыл дараметинин өнүгүшүн камсыз кылган, министрликтин ардак грамотасы менен 3 жылдан эрте эмес сыйлангандан соң,  ишмердүүлүгүндөгү жаңы ийгиликтери, жетишкендиктери, эмгеги үчүн билим берүү уюмдарынын мыкты мугалимдери жана билим берүү тармагында эмгектенген кызматкерлер сыйланышат.

 

                  3. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим

                             министрлигинин  Ардак грамотасы

 

8.      Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы менен билим берүү жана илим чөйрөсүндө жалпысынан 15 жылдан кем эмес илим, илимий-педагогикалык, педагогикалык иш стажына ээ болгон,  кесипкөйлүгүн көрсөткөн жана жогорку көрсөткүчтөргө жеткен, билим берүү тармагында мамлекеттик саясатты жүзөгө ашырууга активдүү катышкан, иши боюнча жаза салынбаган, окуучулардын терең билим алышын камсыз кылган билим берүү уюмдарынын мыкты мугалимдер жана билим берүү тармагында эмгектенген кызматкерлер сыйланышат.

 

4. Сыйлоого көрсөтүү критерийлери

 

 1. Мектепке чейинки билим берүү уюмдары, жалпы билим берүү уюмдары, мектептен тышкаркы билим берүү уюмдары, атайын билим берүү уюмдары, балдарга, өспүрүмдөргө жана жаштарга кошумча билим берүү уюмдары үчүн:

 

 • Окуучусу олимпиаданын жеңүүчүсү болушу (республика, чет өлкөдө);
 • Окуучусу жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку балл алуусу же   алтын сертификаттын ээси болушу, акыркы 5 жылдагы ЖРТдан окуучуларынын орточо жетишүүсү;
 • Акыркы 3 жылдагы  квалификациясын жогорулатуу курстарына катышуусу  боюнча маалымат;
 • Республикалык “Жыл мугалими” сынагына катышуусу жана жеңүүчү болуусу:
 • Орто мектептер үчүн окуу китептеринин, окуу-методикалык эмгектердин авторлору болуусу;
 • Орто мектептер үчүн билим берүү стандарттары боюнча окуу программалардын авторлору болуусу;
 • Окуу-тарбия процессинде алдыңкы жаңы методдорду жана инновациялык педагогикалык ыкмаларды, мастер-класстарды практикада  колдонуусу жана кесиптештери арасында жайылтуусу;
 • Эл аралык же республикалык  долбоорлор менен иштеп, билим берүү мекемесине акча каражатын алып келүүсү;
 • Окутууда патенттелген илимий ачылыш жасаган  билим берүү кызматкерлери;
 • Билим берүүнүн сапатын кепилдөөчү ар түрдүү комиссиялардагы, жумушчу топтордогу (Көз карандысыз аккредитациялык агенттиктердин эксперти,  эл аралык деңгээлдеги жалпы билим берүүнү реформалоо боюнча уюмдардын эксперти)  иши  боюнча маалымат;
 • Мектептин, райондук/шаардык билим берүү бөлүмүнүн, билим берүү уюмунун ардак грамоталары менен сыйлануусу зарыл.

 

 1. Башталгыч (кесиптик лицей, кесиптик орто окуу жайы), орто (орто  окуу жайы, колледж, техникум), жогорку (институт, академия,  университет, консерватория) жана жождон кийинки кесиптик билим берүү уюмдары, кошумча кесиптик билим берүү уюмдары  үчүн:
 • Студенттер үчүн министрликтин грифи менен чыккан  окуу китептеринин автору болуусу;
 • Илимий даражасы, илимий наамынын болуусу;
 • Эл аралык долбоорлор менен иштөөсү;
 • Чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн конференцияларда  билим берүү жана илимий багыттарда  (Scopus, Web of Science) докладдарды жасап, макалалары жарыялануусу;
 • Ойлоп табуу, илимий ачылыштары, монографиялары болуусу;
 • Диссертациялык кеңештин мүчөсү жана кандидаттык, докторлук дисстертацияларга жетекчи болуусу;
 • Министрлик же көз карандысыз уюмдар тарабынан уюштурулган рейтингдерге катышуусу;
 • Акыркы 3 жылдагы  квалификациясын жогорулатуу курстарына катышуусу  боюнча маалымат;
 • Билим берүүнүн сапатын кепилдөөчү ар түрдүү комиссиялардагы, жумушчу топтордогу (Көз карандысыз аккредитациялык агенттиктердин эксперти,  эл аралык деңгээлдеги кесиптик билим берүүнү реформалоо боюнча уюмдардын эксперти)  иши  боюнча маалымат;
 • Университеттин, орто кесиптик окуу жайдын, билим берүү уюмдарынын   ардак грамотасы менен сыйланышы керек.
 1. Сыйлоого көрсөтүү убактысы

9. “Билим берүүнүн мыктысы» төш белгиси жана Ардак грамотасы менен сыйлоо үчүн  сыйлоо материалдар төмөнкү даталарга карата белгиленген мөөнөттөн кечигүүсүз келип түшүүсү зарыл:

 • Акыркы коңгуроо (30-март);
 • билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата (30-июнь);
 • илим күнүнө карата ( 30-сентябрь);
 • билим берүү мекемелеринин мааракелерине карата (комиссиянын чечимине ылайык жүргүзүлүшү мүмкүн);
 • жыл жыйынтыгына карата (комиссиянын чечимине ылайык жүргүзүлүшү мүмкүн).
 1. Сыйлоого көрсөтүү тартиби

10. Министрликтин сыйлыктарына көрсөтүлгөн талапкерлердин документтери Министрликтин Ведомстволук сыйлыктарды кароо комиссиясына, милдеттүү түрдө, төмөнкү тартипте тапшырышы зарыл:

 

Мектепке чейинки билим берүү уюмдары, жалпы билим берүү уюмдары, мектептен тышкаркы билим берүү уюмдары, атайын билим берүү уюмдары, балдарга, өспүрүмдөргө жана жаштарга кошумча билим берүү уюмдары үчүн:

 

 • Билим берүү уюмдары педагогикалык жамааттын жыйналышынын кабыл алынган чечими, тиешелүү сыйлоо материалдар бекитилген формага ылайык даярдалып, билим берүү уюмунун жетекчисинин сунушунун негизинде сыйлоого көрсөтүлөт. Сыйлоо материалдар сканирлөөдөн өткөрүлүп, PDF форматында Министрликтин kadrymon@mail.ru, moin.kr@mail.ru электрондук даректерине жөнөтүлүшү керек.

 

Башталгыч (кесиптик лицей, кесиптик орто окуу жайы), орто (орто  окуу жайы, колледж, техникум), жогорку (институт, академия,  университет, консерватория) жана жождон кийинки кесиптик билим берүү уюмдары, кошумча кесиптик билим берүү уюмдары  үчүн:

 

 • Билим берүү уюмдарынын педагогикалык же окумуштуулар кеңешинин жамаатынын жыйналышынын кабыл алынган чечими, тиешелүү сыйлоо материалдар бекитилген формага ылайык даярдалып, билим берүү мекемесинин жетекчисинин сунушунун негизинде сыйлоого көрсөтүлөт. Сыйлоо материалдар сканирлөөдөн өткөрүлүп, PDF форматында Министрликтин kadrymon@mail.ru, moin.kr@mail.ru  электрондук даректерине жөнөтүлүшү керек.

 

11. Билим берүү уюмдарынын жетекчисинин сунушу жок,  комиссиянын отурумуна 2 ай мурун тапшыруу мөөнөттүн бузган, белгиленген тартипте даярдалбаган сыйлоо материалдар комиссиянын кароосуна алынып чыгарылбайт, кайтарылып берилбейт;

 

12. Комиссия зарыл болгон учурда тиешелүү билим берүү мекемелеринен көрсөтүлгөн талапкер жөнүндө кошумча маалыматты суроо укугуна ээ.

 

 

13. Министрликтин сыйлыктарына сунуштар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине белгиленген сыйлоо күнүнө чейин 2 ай кечиктирилбестен киргизилүүгө тийиш.

 

14. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Билим Берүү мыктысы”төш белгиси жана грамота менен кайталап сыйлоо жүргүзүлбөйт.

 

15. “Билим берүүнүн мыктысы» төш белгиси төштүн оң жагына тагылат жана мамлекеттик сыйлыктардан төмөн жайгаштырылат.

 

16. “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгисинин күбөлүгү жоголуп кеткен учурда, сыйланган адамдын жазуу жүзүндөгү арызына ылайык, мурунку чыгарылган буйруктун негизинде күбөлүктүн дубликаты берилет.

 

17. Келип түшкөн сыйлоо материалдар Комиссия тарабынан белгиленген тартипте каралат жана протокол менен бекитилет. Комиссиянын корутундусу боюнча министрликтин буйругу чыгарылат.

 

18. Комиссиянын сыйлоо же сыйлоодон баш тартуу жөнүндөгү чечими боюнча даттануулар, арыздар мыйзам чегинде каралат.

 

19.Тартиптик жаза колдонулган кызматкерлерди сыйлоого көрсөтүүгө бул жазалар белгиленген тартипте алынып салынганга же жоюлганга чейин жол берилбейт жана аны көзөмөл кылууга сунуштаган тарап милдеттүү.

 

20. Негизсиз сыйлоого сунуш берген  жетекчилер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

 

21. Ведомстволук сыйлыктарды кароо боюнча комиссиянын катчылары келип түшкөн бардык сыйлоо материалдарды комиссиянын кароосуна алып чыгууга, комиссиянын чечими боюнча протокол даярдап, бардык комиссия мүчөлөрүн кол койдурууга, “Билим берүү мыктысы” күбөлүгүн даярдап  чыгарууга, ардак грамоталарды басмаканага даярдатууга, сыйлыктарды таратуу үчүн милдеттүү.

 

22. Кыргыз Республикасынын Ведомстволук сыйлыктары КРнын Билим берүү жана илим министри, алардын тапшырмасы менен ведомство алдындагы  мекемелердин, уюмдардын, окуу жайлардын, билим берүү бөлүм, башкармалыктардын жетекчилери аркылуу ыйгарылат.

 

 23. Жеке адамдын юбилейине карата ведомстволук сыйлыктар менен сыйлоо жүргүзүлбөйт.

 

24 Ведомстволук сыйлыктар сыйлык ээсинин өзүнө салтанаттуу түрдө тапшырылат. Ошол эле учурда, “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгисинин күбөлүгү кошо берилет.

 

 25. Сыйлыктардын материалдары  КРнын билим берүү жана илим министрлигинин архивинде  бир жыл сакталат жана мөөнөтү бүткөн учурда акт түзүлүп, жокко чыгарылат.

7.  Сыйлыкка көрсөтүүдө комиссиянын өзгөчө учурларда  кароо тартиби жөнүндө

 

26. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ведомстволук сыйлыктар боюнча комиссиясы өзгөчө учурларда билим берүү мекемелериндеги кесиптик кызматкерлер, педагогикалык иш стажы жетпеген, сыйлыгынын аралыгы 3 жыл толо элек, сыйлоо материалдары мөөнөттөн кеч келип түшкөн, министрликтин ардак грамотасы менен сыйланбаган адамды “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгиси жана Ардак грамота менен сыйлоого укуктуу. (Республикалык “Жыл мугалими”  сынагынын, мугалимдердин республикалык жана эл аралык масштабдагы өткөрүлгөн сынактарынын 1-2-3-орундун жеңүүчүлөрү, Окуучулары республикалык жана эл аралык олимпиадалардан, дүйнөлүк жана Азия оюндарынын жеңүүчүсү деп табылган мугалимдер, республикалык же көз карандысыз рейтингдерде алдыңкы катарга чыккан кызматкерлер, билим берүү тармагынын өсүп-өнүгүшүнө, материалдык-техникалык базасын чыңдоого, жогорку көрсөткүчтөргө жетишкендиги үчүн билим берүү тармагында эмгектенген башка кесиптеги адамдар, айрым жамааттар, чет өлкөлүк жарандар).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 12-февралындагы

№ 157/1 буйругу менен бекитилди

 

 

Тиркеме № 2

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин сыйлыктарына тиешелүү сыйлоо материалдардын тизмеси

 

п/п

Тизме

1

 Жолдомо кат (Үлгүсү тиркелет) (Word түрүндө kadrymon@mail.ru, moin.kr@mail.ru  электрондук даректерине жөнөтүлүшү керек);

2

Сунуш кат (Үлгүсү тиркелет);

3

Толтурулган сыйлоо барагы (тиркелет);

4

Билим берүү уюмунун педагогикалык кеңешинин же окумуштуулар кеңешинин чечими;  

5

Сыйлыктарынын көчүрмөсү (кадр бөлүмү аркылуу күбөлөндүрүлүшү  зарыл);

6

Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (кадр бөлүмү аркылуу күбөлөндүрүлүшү  зарыл);

7

Талапкердин илимий иштеринин жана окуу китептеринин, окуу-методикалык эмгектеринин тизмеси (9-10 пунктардагы критерийлер боюнча);

8

Паспорттун көчүрмөсү.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 12-февралындагы

№ 157/1 буйругу менен бекитилди

 

Тиркеме № 3

Сыйлоо барагы

 

 1. Фамилия, аты, атасынын аты 

 

 1. Кызматы, иштеген мекеменин аты

 

   (иштеген мекеме жана ээлеген кызматы так көрсөтүлсүн )

 

3. Туулган жылы, айы  _________________________________   

4. Улуту                        

 

 5. Билими , окуу жайдын аталышы

       

6. Мамлекеттик жана ведомстволук сыйлыктары:

                             ( сыйлыктын аталышы )

7. Жалпы иш иш стажы     

 

8. Тармактагы иш стажы   

 

9.  Жамааттагы иш стажы 

 

10. Кайсы сыйлыкка сунушталды __________________________

 “_________”    _________________  201_____г. протоколдун № ______

     (педсоветтин, окумуштуулар кеңешинин чечими)

 

11. Дареги, телефону:

 

 

 

12. Талапкердин эмгек жолу жана билим берүү тармагындагы кошкон өзгөчө эмгектери

 

________________________________________________________________     

      

Жетекчи_____________________________         ______________

                                      (Ф.А.А. кызматы)                                                                                                       (колу)

 

 

«……»_______________20   г.                                                          М.П.

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 12-февралындагы

№ 157/1 буйругу менен бекитилди

 

Тиркеме № 7

Үлгү

Кыргыз Республикасынын

Билим берүү жана илим министри

Г.К. Кудайбердиевага

 

Сунуш

 

Талапкердин аты-жөнү,

Туулган жылы, улуту, билими, кайсы окуу жайды, кайсы адистик менен аяктагандыгы, педагогикалык стажы- _ жыл, илимий даражасы, окумуштуулук даражасы- ___ жыл, иштеген кызматы.

Талапкердин ишмердүүлүгүндөгү жетишкендиктери, ийгиликтери, эмгектери, билим берүү тармагына кошкон салымы даана, так, кыска, төмөнкү критерийлерге ылайык жазылуусу шарт.

 

1.Мектепке чейинки билим берүү уюмдары, жалпы билим берүү уюмдары, мектептен тышкаркы билим берүү уюмдары, атайын билим берүү уюмдары, балдарга, өспүрүмдөргө жана жаштарга кошумча билим берүү уюмдары үчүн:

 

 • Окуучусу олимпиаданын жеңүүчүсү болуусу (республика, чет өлкөдө);
 • Окуучусу жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку балл алуусу же   алтын сертификаттын ээси болушу, акыркы 5 жылдагы ЖРТдан окуучуларынын орточо жетишүүсү;
 • Акыркы 3 жылдагы  квалификациясын жогорулатуу курстарына катышуусу  боюнча маалымат;
 • Республикалык “Жыл мугалими” сынагына катышуусу жана жеңүүчү болуусу:
 • Орто мектептер үчүн окуу китептеринин, окуу-методикалык эмгектердин автору болуусу;
 • Орто мектептер үчүн билим берүү стандарттары боюнча окуу программалардын автору болуусу;
 • Окуу-тарбия процессинде алдыңкы жаңы методдорду жана инновациялык педагогикалык ыкмаларды, мастер-класстарды практикада  колдонуусу жана кесиптештеринин арасында жайылтуусу;
 • Эл аралык же республикалык  долбоорлор менен иштеп, билим берүү мекемесине акча каражатын алып келүүсү;
 • Окутууда патенттелген илимий ачылыш жасаган  билим берүү кызматкерлери;
 • Билим берүүнүн сапатын кепилдөөчү ар түрдүү комиссиялардагы, жумушчу топтордогу (Көз карандысыз аккредитациялык агенттиктердин эксперти,  эл аралык деңгээлдеги жалпы билим берүүнү реформалоо боюнча уюмдардын эксперти)  иши  боюнча;
 • Мектептин, райондук/шаардык билим берүү бөлүмүнүн, билим берүү уюмунун ардак грамоталары менен сыйлануусу зарыл.

2. Башталгыч (кесиптик лицей, кесиптик орто окуу жайы), орто (орто  окуу жайы, колледж, техникум), жогорку (институт, академия,  университет, консерватория) жана жождон кийинки кесиптик билим берүү уюмдары, кошумча кесиптик билим берүү уюмдары  үчүн:

 

 • Студенттер үчүн министрликтин грифи менен чыккан  окуу китептеринин автору болуусу;
 • Илимий даражасы, илимий наамынын болуусу;
 • Эл аралык долбоорлор менен иштөөсү;
 • Чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн конференцияларда  билим берүү жана илимий багыттарда  (Scopus, Web of Science) докладдарды жасап, макалаларынын жарыялануусу;
 • Ойлоп табуу, илимий ачылыштары, монографиялары болуусу;
 • Диссертациялык кеңештин мүчөсү жана кандидаттык, докторлук дисстертацияларга жетекчи болуусу;
 • Министрлик же көз карандысыз уюмдар тарабынан уюштурулган рейтингдерге катышуусу;
 • Акыркы 3 жылдагы  квалификациясын жогорулатуу курстарына катышуусу  боюнча маалымат;
 • Билим берүүнүн сапатын кепилдөөчү ар түрдүү комиссиялардагы, жумушчу топтордогу (Көз карандысыз аккредитациялык агенттиктердин эксперти,  эл аралык деңгээлдеги кесиптик билим берүүнү реформалоо боюнча уюмдардын эксперти)  иши  боюнча маалымат;
 • Университеттин, орто кесиптик окуу жайдын, билим берүү уюмдарынын   ардак грамотасы менен сыйланышы керек.

Корутунду:

Билим берүү мекемесинин аталышы, талапкердин аты-жөнү, кызматы жана кайсы ведомстволук сыйлыкка сунушталгандыгы жазылышы зарыл.

Жогорудагыларды эске алып, (Талапкердин аты-жөнү, ээлеген кызматы) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин (сыйлыктын аталышы) (1. “Билим берүү мыктысы” төш белгиси, 2. Ардак грамотасы)   сунуш кылат.

____________________                                        ________________________

Мекеменин жетекчиси                                                  Аты-жөнү 

 

           

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 12-февралындагы

№ 157/1 буйругу менен бекитилди

 

Тиркеме № 6

 

Үлгү

 

Кыргыз Республикасынын

Билим берүү жана илим министри

Г.К. Кудайбердиевага

 

 

Жолдомо кат

 

Билим берүү мекемесинин аталышы  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволук сыйлыктары менен сыйлоого төмөнкү сыйлоо материалдарды жөнөтөт.

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүү мыктысы” төш белгисине:

 

1

Облус, район, шаар. Мекеменин аталышы

Талапкердин аты-жөнү, туулган жылы

кызматы

Пед. стажы

Сыйлыктары, жылы

Салымы

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасына:

 

1

Облус, район, шаар. Мекеменин аталышы

Талапкердин аты-жөнү, туулган жылы

кызматы

Пед. стажы

Сыйлыктары, жылы

Салымы

 

__________________                                        ________________________

Мекеменин жетекчиси                                                              Аты-жөнү