Улуттук аккредитациялык кеңеш

Билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алдындагы Улуттук аккредитациялык кеңеш жөнүндө ЖОБО

Билим берүү жаатындагы аккредитациялык агенттиктерди таануунун
ТАРТИБИ

Билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоонун
ТАРТИБИ

 

Улуттук аккредитациялык кеңештин курамы

Улуттук аккредитациялык кеңештин тɵрайымы:

Сариева Эльвира Кубанычбековна - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри;

Улуттук аккредитациялык кеңештин мүчɵлɵрү:​

1.    Ахматова Айгуль Токтосуновна  – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Коомдук байкоочу кеӊешинин өкүлү;
2.    Байтерекова Наргис – Кыргыз Республикасынын Жеӊил өнөр жай ишканаларынын «Легпром» ассоциациясынын долбоорлор боюнча менеджери;
3.    Батыралиев Талантбек Абдуллаевич - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министри;
4.    Кадыркулов Бедил Мешкенович – Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлер профсоюзунун борбордук комитетинин башкы укуктук инспектору;
5.    Максутов Алтынбек Аскарович - Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри;
6.    Момбеков Рыскельди Чыныбекович – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаты;
7.    Мусаев Абдылда Инаятович – К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин ректору;
8.    Никитенко Наталья Владимировна – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаты;
9.    Омурова Канымжан Жусупбековна – Бишкек шаарынын №68-гимназия окуу тарбия комплексинин директору;
10.    Сатыбалдиев Ильяс Турсунбаевич – Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасынын Соода-өнөр жай палатасынын мүчөлөрү менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы;
11.    Серекова Анаркуль Калыковна – №93-кесипчилик лицейинин директору;
12.    Строкова Евгения Григорьевна – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин депутаты;
13.    Таранчиев Эрик Токбаевич – «Бухгалтерлер жана аудиторлор бирикмеси» Коомдук бирикмесинин президенти;
14.    Чолпонкулов Таалайбек Аскарбекович – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кесиптик-техникалык билим берүү агенттигинин директору.

    

Аккредитациялык агенттик катары таанылуусу үчүн

Уюмдардан документтерди кабыл алуу жөнүндө

 

ЖАРЫЯ

 

Уюмду аккредитациялык агенттик катары таанылуусу жана Улуттук реестрге катталуусу үчүн Билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алдында түзүлгөн Улуттук аккредитациялык кеңеши 2016-жылдын 15-февралынан 10-майга чейин документтерди кабыл алууда.

Уюм төмөнкү чаралар аткарылган учурда аккредитациялык агенттик катары таанылат жана Кыргыз Республикасынын аккредитациялык агенттиктеринин Улуттук реестринде катталат:

1) Кыргыз Республикасынын же чет өлкөлөрдүн юстиция органдарында каттоого алынса;

2) белгиленген максаттарга жана милдеттерге ылайык ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык жана маалыматтык ресурстары болсо;

3) билим берүү уюмдарына жана программаларга экспертиза жүргүзүүчү, билим берүүнүн сапатын сырттан баалоо боюнча эксперттердин маалымат базасы болсо;

4) уюм тарабынан пайдаланылуучу процесстерди жана жол-жоболорду сүрөт кɵрсɵтүү жана аккредитациялоонун жыйынтыктары үчүн уюмдун интернет-ресурстары болсо;

5) белгиленген стандарттарга жана критерийлерге ылайык келүүчү институционалдык жана программалык аккредитациялоонун иштелип чыккан стандарттары жана критерийлери;

6) билим берүү мекемелерин жана программаларын аккредитациялоонун жол-жобосун жүргүзүү үчүн методикалык база: институционалдык жана программалык аккредитациялоодо өздүк баалоо жол-жобосун жүргүзүү боюнча; сырткы баалоону жүргүзүү боюнча колдонмолор болгон кезде;

7) объективдүүлүктү, мамлекеттик органдардан жана билим берүү уюмдарынан көз карандысыздыгын кепилдөөчү чечимдерди кабыл алуунун иштелип чыккан жана бекитилген механизми болушу;

8) уюмду аккредитациялык агенттик катары тааныгандан тартып 2 жылдын ичинде билим берүүнүн жана кызматташтык жөнүндө эл аралык макулдашуулардын сапатын камсыздоонун эл аралык тармактардагы толук же ассоциацияланган мүчөлүгү;

9) билим берүү уюмдарынан финансылык көз карандылыктын жоктугунун далили.

 

Уюм аккредитациялык агенттик катары таанылуусу жана Улуттук реестрге катталуусу үчүн Кеңешке төмөнкүдөй документтерди тапшырат:

1) 1-формадагы арыз;

2) 2-формадагы арыз ээси жөнүндө маалымат;

3) уюштуруу документтеринин нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү;

4) жогорудагы белгиленген талаптарга уюмдун шайкеш келүүсүн ырастоочу документтер;

5) уюмдун жакынкы 5 жылга келечектүү иш планы.

Документтерди кароонун мөөнөтү Кеңештин жыйынында кароонун мөөнөтүн кошо алганда, алар келип түшкөн күндөн тартып үч ай.

Арыз (ага тиркелген документтер) төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат:

Бишкек шаары, Тыныстанов кɵчɵсү, 257, 313-каб. (КР Билим берүү жана илим министрлиги).

1-форма

 

Кимге: ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Билим берүү жаатындагы мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын алдындагы

Улуттук аккредитациялык кеңештин жетекчисинин аты-жөнү жана кызматы)

Кимден: ___________________________________________________________

__________________________________________________________________

(уюмдун жетекчисинин аты-жөнү жана кызматы)

Маалым даректер: __________________________________________________

__________________________________________________________________

(юридикалык дареги, байланыш телефону, электрондук почтасы)

Арыз

Кыргыз Республикасынын аккредитациялык агенттиктеринин

Улуттук тизмегине каттоо менен _______________________________________

__________________________________________________________________

(уюмдун аталышы)

ишин таануу жөнүндө маселени кароону өтүнөмүн.

Арызга төмөнкү документтер тиркелет:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

Мөөр

______________________

______________________________

 

(колу)

(кызматы, аты-жөнү)

 

Датасы: "___" _____________ 20__-ж.

     

 

 

2-форма

 

Арыз берүүчү
(уюмдун аталышы)

 

Веб-сайты

Агенттиктин сайтына түз шилтеме

Аккредитацияланган уюмдардын жана программалардын тизмеси, аккредитация боюнча методикалык документтер, тармактарга мүчөлүк, эл аралык иштер

Байланыштыруучу жак:

телефону

факсы

е-mail

 

Агенттиктин ишине кыскача жалпы мүнөздөмө (максималдуу 400 белги)

 

Эгер болсо, адистештирүү, мисалы предметтик чөйрө же кесиптик сектор (максималдуу 400 белги)

 

Аккредитациялоодо колдонулуучу стандарттар жана критерийлер (максималдуу 400 белги)

 

Методикалык колдонмо

(кыскача мүнөздөмө, 400-500 белги)

 

Агенттик иштеген өлкөлөр