Жалпы маалымат

Билим берүү жана илим министрлиги (ББжИМ) билим берүү мекемелерин укуктук ченемдик жөнгө салуу жана Билим, илим, илимий-техникалык жана инновациялык аракетинде мамлекеттик саясат тармагында интеллектуалдык менчик, жана тарбиялоо чөйрөсүндө, тарбиялануучуларга жана окуучуларга социалдык коргоо жана колдоо корсотүү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жөнүндө кенениреек маалымат

Структура

Кудайбердиева Гульмира Каримовна

Министр образования и науки Кыргызской Республики

Ташиев Жапаркул Актаевич

Статс-секретарь Министерства образования и науки

Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич

Заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики

Джусупбекова Надира Сынташевна

заместитель министра образования и науки КР

Муратов Абдиманнап Аттокурович

Заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики

Билим берүү системасы